Nobelpriset i medicin 2004 banar väg för ett nytt samhälle

Kreprenörs nyckelverktyg CrossSensor får indirekt 2004 års Nobelpris i medicin nu när Lind Buck och Richard Axel belönades direkt för sin unika kartläggning av luktsinnet. Buck och Axel har beskrivit hur luktsinnet är organiserat, från näsa, via luktloben ända upp till hjärnbarken.

Därmed bekräftas Kreaprenörs envisa påstående att perception är viktigare än analys i dagens paradigmskifte och i dagens och morgondagens innovation. Perccption medvetendegör nämligen alla våra sinnesintryck. Sinnesintrycket inspirerar oss, de kopplas sedan till det centrala nervsystemet, d.v.s. hjärnan, som förhoppningsvis kreativt tolkar dem.

Vi människor är i själva verket av rasen Homo Percipiens, varelser vars verktyg är CrossSensor, som kartlägger sinnenas relation med människans olika egenskapar och krav i dagens samhälle.

Observera att Anders Lövendahl, sensorikern hos Volvo Cars har uttalat sig omedelbart efter nyheten om Bucks och Axels Nobelpris:

- Doften kan avgöra bikköpet, säger Lovendahl. Det vet man hos Volvo. Sedan 1997 finns där en särskild doftgrupp som bara arbetar med att ta fram den bästa och mest säljande lukten till företagets bilar. Lukten är ju en stor de av upplevelsen när man sätter sig i en bil. Nybilsdoften är ett kvitto på att bilen verkligen är ny, fastslår Anders Löfvendahl.

Med Kreaprenörverktyget CrossSensor kan du identifiera mängder av oupptäckta "tomrum" (=affärsmöjligheter), där nya upptäckter och innovationer kan uppstå i sinnesintryckens spår. Den biologiska processen är inte analytisk, hävdar managementgurun Peter F. Drucker i boken "Den Nya Verkligheten". I en mekanisk företeelse, som allting hittills har värderats som i industrisamhället, är det hela lika med summan av dess delar och kan därför förstås med analys. Biologiska fenomen är däremot i sig "helheter" De skiljer sig från summan av sina delar. Informationen är begreppsmässig. Men innebörd är inte begreppsmässigt, det är perception - varsebildning.

Dessa insikter kommer alltmer att prägla samhälle och forskning, menar vi som arbetar i kunskapsnätverket KREAPRENÖR®. Paradigmskiftet handlar om perceptionen seger över den mekaniska världssynen.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®