Låt oss presentera en IT-personlighet

Gyözö Kovács leder en ungersk delegation som besöker Sverige i oktober 2004 för att utmana och upplysa. Han blev elektronikingenjör på Budapest Tekniska Universitet 1957. Han började tidigt med IT-forskning och insåg snart betydelsen att vårda det arvet och de goda förutsättningarna, som gjort Ungern till ett framgångsland på IT-området.

Sedan 1960-talet har Kovács varit en ledande IT-personlighet i Ungern, som vd och styrelseledamot i många nystartade ungerska bolag och institutioner. 1988 grundade han ett distansutbildningscentrum, det första av sitt slag i Ungern. Han ledde den första öppna distansundervisningen i ungersk television redan 1984. Och han var en av tillskyndarna till den första konferensen om distansutbildning 1986.

Han har länge varit rådgivare åt den ungerska regeringen och är idag rådgivare åt ministern för Information och Kommunikation.

Gyözö Kovács är en eldsjäl, när det gäller att förstå och anpassa sig till det nya samhälle som växer fram som en följd av informationsteknologin. Och som eldsjäl har han insett betydelsen av att vårda den ungerska traditionen inom datorteknik. Han har särskilt "brunnit" för John von Neumann.

Kovács har startat datatidningar. Han var åren 1983-90 ansvarig för Ungerns nationella program för Informationssamhället. Sammantaget har detta lett till att bygga upp hans stora intresse för utställningar och muséer, och för att noga följa och dokumentera det skeende som påverkar och förändrar världen just nu.

På senare år har han arrangerat två stora internationella utställningar om John von Neumann och hans verk. Gyözö Kovács har under alla dessa år fått ett stort antal nationella och internationella utmärkelser och har publicerat många artiklar och böcker i olika ämnen. Bland dessa vill vi särskilt nämna The History of Informatics (1991), John von Neumann, (1997), 40 Years Old is the Hungarian Computer Science (1999), My Selected Adventures in Informatics (2002) and 100 Years Old: John von Neumann (2003).

Anta utmaningen?

Vi lever i ett paradigmskifte, som kännetecknas av att man använder gamla modeller, lösningar och språk för att förklara eller beskriva de nya behoven. Meningen är att du efter  vår intellektuella utmaning känner dig inspirerad att gå vidare och fördjupa ditt intresse och dina kunskaper i förnyelsearbete, invärlds- och omvärldsbevakning. Ta del av Kreaprenörs verktygslåda för förändring: CrossSensor och Box-Resonator.