Robotforskaren som borde vara med i pigdebatten

Ja, varför blir han inte tillfrågad i pigdebatten?

Jag syftar på Peter Nordin, som har fyllt 40 år 2004. Robotforskaren vid Chalmers i Göteborg, vars humanoida robotar, Perscilla och Elvis, snart kan rycka in i de svenska hushållen och vidga perspektivet i den infekterade diskussionen om klassamhällets återkomst genom pigavdrag. Dessutom avskaffar han det ensidigt könsfixerade och politiskt korrekta uttrycket "piga".

Peter lanserar nämligen både kvinnliga och manliga humanoider. Perscilla kan räknas som surrogat-piga medan Elvis är det perfekta butler-substitutet. Båda - Perscilla och Elvis - blir godtagbara ersättare för våra sinnen. Det dröjer emellertid några år innan hushållen kan "anställa" humanoider, robotar som liknar människan i storlek och rörelsesätt samt går på två ben.

Japan leder utvecklingen

- Japanerna är mycket optimistiska. Honda och Fujitsu befinner sig i frontlinjen av humanoidforskningen. De är övertygade om att redan om fem år kommer det att finnas humanoider på marknaden. Och de förutspår att branschen blir lika stor som bilindustrin,

Det betonade Peter Nordin i samband med Kreaprenörs IC-seminarium (Intellectual Challenge) i oktober 2004 på IT-universitet i Göteborg.  Uttalandet inspirerade mig till en längre intervju med honom för att berika den begränsande svenska pigdebatten.

Det är nödvändigt att ge en helhetsbetonad bild, anser jag. Särskilt med tanke på att företagen i Japan talar om att använda robotar i äldrevården. Märk väl - den japanska kulturen är mer robotvänlig den västerländska.  Japan har dels den mest robotiserade industrin i världen, dels ett vardagsliv, som börjar befolkas av robotar. Där finns robotiserade sushirestauranger och leksaker som Sonys robothund Aibo. Och redan 2001 öppnades världens första specialbutik för robotar i Tokyo: Tsukumo Robocon Magazine House. Lägg därtill att 2002 arrangerades den första "olympiaden" för robotar i Fukuoka, där även Perscilla deltog.

Evenemanget väckte dock ingen uppmärksamhet i Sverige. Varken den svenska industrin eller det svenska kulturlivet vurmar egentligen för humanoider. Tvärtom! Kultureliten, som dominerar massmedierna, är dessutom mycket skeptisk till detta nya fenomen.

Skrämmer begreppen som robot och humanoid?
 
- Det tror jag inte, svarar Peter Nordin. Marknadsförarna vid Husqvarna och Electrolux, som har specialiserat sig på självgående gräsklippare respektive dammsugare, berättade för mig att även de var skeptiska till att kalla sina innovationer för servicerobotar. Marknadsundersökningen visade emellertid att en stor majoritet, speciellt landets teknikintresserade, var mycket positivt inställda till ordet robot i allmänhet och robotar i synnerhet.

Sverige satsar på servicerobotar

Likväl har Husqvarna döpt sina självgående gräsklippare till Auto Mower och Solar Mower. Och Electrolux självstyrande dammsugare lyssnar till märkesnamnet Trilobite, som har blivit en riktig prestigeprodukt för företaget. (Förresten, familjen Nordin är lyckliga ägare till de nämnda servicerobotarna.)  

Överhuvudtaget tycks det svenska näringslivet och konsumenterna föredra specialiserade servicerobotar framför mångsidiga och självständiga humanoider. Och de får stark support av kultursfären. 

Peter Nordin tror dock inte att detta förhållande återspeglar den klassiska konflikten mellan naturvetare och humanister. Till exempel upplever han sig själv både som teknolog och humanist. Hans familj lever intensivt dels i forsknings- och affärsvärlden, dels i musik- och konstsfären.

"Detaljister" utmanar visionärer

Hobbytecknaren Peter Nordin:
- Enligt min uppfattning finns det bara två sorts människor; detaljfixerade personer och översiktsindivider. De förstnämnda fastnar i detaljer och kan aldrig skaffa sig helhetsperspektiv. De sistnämnde är däremot oftast visionär.
 
"Detaljisterna" är förstås i majoritet. Och de finns både bland naturvetare och kulturfrästa.  Som översiktsperson är Peter Nordin optimist. Han tror att den framväxande trenden med servicerobotar kommer att göra humanoida robotar önskvärda. I längden vill vi inte ha en uppsjö av specialiserade robotar - en som bara diskar, en som endast dammsuger och en som enbart klipper gräsmattan. De flesta av oss föredrar nog en människolik robot, som är mångsidig och som självständigt kan utföra mängder av uppdrag. En som kan dra egna slutsatser.

Artificiell intelligens inte skrämmande

Många är naturligtvis skrämda av tänkande humanoider, som enligt filmvärldens skräckscenario tar makten från människan. Peter Nordin avvisar bestämt denna skrämselpropaganda. Trots att han räknas som visionär står han stadigt med både fötterna på jorden. I motsats till många andra vet han vad han talar om efter många års forskning i genetisk programmering och Artificiell intelligens, AI. Den senare uppvisar intelligent beteende, löser problem och har förmåga till inlärning. Men det betyder inte att en AI-utrustad humanoid kan utmana Einsteins geni. Inte ens en normal begåvad mattelärares tankeförmåga.

Peter Nordin kalkylerar logiskt. Han är medveten om att Perscilla, som är en tung Robocopliknande metallrobot på 70 kg, blir dyr att kommersialisera. Därför har hans forskargrupp tagit fram den lille, Elvis, en kramgod robot av plast, knapp större än en femårig pojke. Elvis kan bli både "piga" och "butler" plus barnens "bästis" i hemmet. Det börjar likna succé, banne mig!!!

Marknadsföringen är långtifrån främmande för fyrbarnspappan Peter Nordin. Visserligen är han teknikutbildad på Chalmers, men har också examen i ekonomi från Handelshögskolan. Han ville tidigt veta hur forskningsresultaten kan bli affärer. Även på exportmarknader. Förmodligen därför doktorerade han i Tyskland. Följaktligen har han inte heller blivit fast enbart i forskningens instängda värld. Han fångas hela tiden av business.

Startat och sjösatt flera företag

Peter Nordin har startat och sjösatt ett flertal företag parallellt med sitt forskningsarbete - det senaste är Aitellu Omvärldsbevakning AB. Det är Sveriges ledande företag, som skapar överskådlighet av informationsflödet på Internet och i interna databaser.                     

För närvarande är Peder Nordin anställd som vetenskaplig rådgivare hos AstraZeneca i Mölndal medan han fortsätter sin forskning i humanoider och i artificiell intelligens på Chalmers. Därmed sagt att han tror benhårt på Elvis som en framtidsprodukt. Han skulle aldrig ägna sig åt en forskning, som saknar framtid. Hans förankring i affärslivet tillåter inte en sådan lyxhobby. Och jag misstänker att även AstraZeneca i hemlighet visar intresse för lille Elvis, humanioden, som mycket väl kan bli en profylaktisk "medicin" i äldrevården.

Men då måste Elvis bli ännu bättre, mänskligare på att imitera våra sinnen. Framförallt vårt styrsinne. Kanske borde Peter Nordins forskargrupp inleda samarbeta med de forskare, som ägnar sig åt Analogisk Visuell Mikroprocessor, CNN-UM. De som håller på att åstadkomma "sinnenas revolution". Elvis måste bli sinnespräglad. Han måste förstå sig på perception.

Imi Markos
Chefredaktör Kreaprenör®