Korsbefruktning mellan Ingenjörs- och Kultursverige

Korsbefruktning är en hjärtesak för IN-levelseföretaget Egerbladh & Villman.


Solveig Ternström

Lill Lindfors, Solveig Ternström och Tomas von Brömssen heter tre av inspiratörerna! Sedan 1995 berikar nämligen en lång rad kända artister, estradörer och kreativa kulturpersonligheter näringslivet och offentliga sektorn i Sverige. De försöker fylla "det magiska tomrum", som gapar mellan mjuk humanistisk kultur och hårt teknikpräglat arbetsliv. Och de matchas av inlevelseföretaget Egerbladh & Villman Produktion AB, dvs entreprenören Agneta Villman, företagets grundare, och hennes 5 medarbetare.

In(!)levelseföretag ? Exakt ! - en ny dimension

Egerbladh & Villman AB, lever sig in i varje uppdragsgivares situation och sedan erbjuder de sådana artist- och konstpräglade lösningar, som bäst möter behoven. Från regissörinspirerad ledarskapsuveckling till skräddarsydda kickoffmöten med substans, där deltagarna tar med sig något hem. Agneta och hennes medarbetare insåg tidigt att vårt välståndsland var på väg in i Upplevelseekonomin, som ropade efter tidsanpassade renässansmänniskor. Alltså, "LeoNardister", som kan korsbefrukta "Ingenjörssverige" med "Kultursverige".

De förstod att marknadens aktörer ville bli inspirerade och engagerade med kulturens passionerade uppslag och upplevelser. Särskilt de som var alltför fixerade vid termer som organisation, statistik, teknik och produkt.

Följaktligen innehåller Egerbladh & Villmans program inte bara artister, estradörer och skådespelare utan också flexibla teater- och scenevenemang. Inte nog med det! Även konserter, galor, musiker, turnéer och underhållande moderatorer finns på deras lista. Allt för att ge temadagar, seminarier, kickoff och kampanjer en ny dimension, att förmedla nya, mer känsloladdade insikter, som i sin tur kan leda till förnyelse på olika verksamhetsfält. En ny dimension!

- Glöm inte att erfarenheter, kunskaper och idéer, som vårt unika persongalleri besitter kan appliceras på ledarskapsutveckling, coaching, förändringsarbete och stresshantering, säger Agneta Villman. Tänk bara på vad en regissör, dirigent eller konstnärlig ledare kan åstadkomma i detta avseende. Hur man bildar team av bångstyriga individualister.

Mycket riktigt ingår Kjell Grede, regissör och exrektor på Dramatiska Institutet, tillsammans Sir John Withmore (legenden inom coaching) i det coachande nätverket "Reflecta". Vilket är ett genuint utvecklingsprogram för framtidens ledare i Egerbladh & Villmans regi.

- "Reflecta" är en självklar förädling av vårt tidigare enbart kulturbaserade program, betonar Agneta Villman.

Lärande

Åsa Lundquist Coey

Bakom projektet eller processen "Reflecta" står ledarskapskonsulterna Ulla-Karin Eldh Bobeck och Åsa Lundquist Coey. Och de följer mottot "upplevelse ger lärande - lärande ger upplevelse".

För det första skapar "Reflecta" nätverk mellan ledare inom samma organisation som annars, av olika anledningar, inte har haft möjlighet till internt utbyte. Nu "tränar" de tillsammans.

För det andra bildar "Reflecta" professionella nätverk och coachande partnerskap över (!) branscher. Och denna öppna och gränsöverskridande satsning är den stora nyheten för året! Det betyder att ledare i olika branscher lär av varandra - under fortlöpande coachträning som pågår ett helt år. Det är en avancerad form av benchlearning i grupp. Det är också "eventmarketing", förlåt "inlevelsemarketing", på extra hög nivå. Tillgången till gränslösa och empatiska nätverk är en rikedom som inte nog kan betonas idag. Behovet av nya lösningar och synsätt blir allt större.

Nya vägar

- De senaste årens erfarenheter har visat att företag och organisationer vill ha utvecklingsprogram med både höjd och djup, men fortfarande i en underhållande och professionell form, konstaterar Agneta Villman.

Därmed har Agneta Villman och hennes högra hand Angelica "Albert" Albertson (i mitten på bilden), som här ses samtala med Berndt Egerbladh, även röjt nya vägar för landets etablerade artister, estradörer, skådespelare och regissörer. Numera har dessa möjlighet att även uppträda utanför de traditionella scenerna och göra sociala insatser utan att behöva överge den konstnärliga integriteten. Snarare tvärtom! Det är just med inslag av konst och poesi, som de utövar inflytande - i en värld, som annars vimlar av kalla siffror och megabyte.

- Självfallet har vi också egna produktioner för teater- och nöjesbranschen, påpekar Agneta Villman. Just nu turnerar Lill Lindfors i landet med "Triumf att finnas till", "Märk hur vår skugga" nyskriven pjäs om Bellman med Sven Wollter i huvudrollen och revyn "Rent Under" med Tomas von Brömssen och Ulla Skoog. Samtliga stora publik- och kritikersuccéer.

Bekräftelse

På så sätt får Egerbladh & Villman fortlöpande bekräftelse på att de "fångade tidsandan" med synsk känsla. De övergav agentverksamheten, den många gånger otacksamma matchningen av enskilda artister. Istället producerar de, i samarbete med självständiga och fria aktörer, evenemang, som står på egna ben - till ömsesidig nytta för alla inblandade parter. En så kallad "win-win-process" utan bindningar!

Egerbladh & Villman kanaliserar de fria aktörernas vilja till inflytande i produktion och regi. Dessutom skapar de relationer genom en ny form av engagemang med alla medverkande aktörer; från scen till salong, de som applåderas respektive de som applåderar. Det kallas aktörssynsätt!

LeoNardo-medellen visar att Egerbladh & Villman agerar både i inflytande- och engagemangsdimensionen. Ta en titt på LeoNardo-modellen en gång till och ge oss dina kommentarer efter att ha läst denna artikel om ett äkta "inlevelseföretag".

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®