Livskvalitet och Vårdkvalitet får unik draghjälp

Sjuk-, handikapp- och äldrevården i över 20 länder och på fem kontinenter uppskattar det svenska företaget RoMedics humana draghjälp åt livs- och vårdkvaliteten. Det är hänsyn, omtanke och omsorg i sin enklaste förädlingsform.

Särskilt vårdpersonalen är tacksam för att det tunga arbetet med förflyttningar har blivit mycket lättare - genom ett unikt
kunskapsutbyte mellan sjukgymnaster, ergonomer, arbetsterapeuter å ena sidan och RoMedic å andra sidan..

[Bild saknas]
Björn Ross, Ro Medics VD, demostrerar sitt enkla och genialiska förflyttningssystem, som gör livet lättare för rörelsehandikappade personer.


Mest tacksamma är förstås de vårdtagare, som av olika anledningar inte kan förflytta sig på egen hand...

- Med vår förflyttningsteknik kan de känna sig trygga och säkra. Både vårdtagarna och vårdarna, fastslår Björn Ross, RoMedics vd, vald till ”Årets företagare i Sollentuna 1994”. Det är hans idéer, som gör livet lättare för alla inblandade parter.

- Risken att råka ut för obehagligheter är nu nästan obefintlig. Vårt enkla ”dragsystem” har eliminerat det krångliga med det gamla manuella och mekaniska lyftsystemet och minskat risken för skador, förklarar Björn Ross. Antalet olyckor och belastningsskador reduceras nu till ett minimum. Vårdtagarna får nu inte mer ont när de förflyttas. De upplever inte heller förflyttningen som obehaglig. I stället glider de smärtfritt på Rossmattor. Och inte heller deras vårdare, som lätt drar mattorna får numera ont i sina ryggar och axlar.

Fick norsk agentur för en friktionsfri glidmatta

Under många år verkade denne ekonomiutbildade entreprenör som
läkemedelskonsulent för preventiva medicinlösningar. Redan då insåg han att inget vårdsamspel kan bli glädjefyllt om belastningen på kropp och själ är för tung.

Han förstod tidigt och intuitivt att den bristande omsorgen ofta har tekniska och organisatoriska orsaker. Därför har han alltid velat bli en lyssnande samarbetspartner, som just tack vare en öppen och förtroendefull relation med vården kan leverera de rätta råden och de önskade lösningarna.

Självfallet slog han till direkt när en norsk innovatör vände sig till honom med en friktionsfri(!) glidmatta och bad honom att marknadsföra den. Det var 1984 och sedan dess har den ursprungliga glidmattan vidareutvecklats till ett hygieniskt och ergonomiskt genomtänkt dragsystem.

Det omfattar ett 20-tal olika hjälpmedel, som gör förflyttningar enkla, smidiga, skonsamma och bekväma. Den låga friktionen tillåter nämligen drag i stället för lyft!

- Och denna förädling har skett i samverkan med sjukgymnaster, ergonomer, arbetsterapeuter och vårdare, betonar Björn Ross och påpekar att hans egna konsulenter har rekryterats från samma yrkeskategorier.

- Vi och vården talar samma språk när vi utbyter våra kunskaper och erfarenheter. Det är en kun(d)skapande relation, säger Björn Ross. Han undviker medvetet att tala om produktförsäljning och använder hellre begreppet kunskapsförmedling.

Kunskapsförmedling och magiska tomrum

Att skapa nya kunskaper i de energirika och magiska tomrum, som uppstår i gränssnittet mellan de etablerade kunskaperna (i detta fall förflyttningssystem) stärker RoMedics ställning. Dels i återköpen, dels som samarbetspartner i lärandet av den nya förlyttningstekniken.

Följaktligen sköter en före detta ambulansförare dragsystmets anpassning till ambulansbilen.

Märk väl, Ross glidmatta EasySlide, som förenklar överflyttningarna (mellan säng/bårvagn och röntgenbord, operationsbord, duschvang etc) och vändningarna (på operationsbord från magläge till ryggläge), vidareutvecklades efter ett tillitsfullt samtal på Danderyd sjukhus.

Där vållade inte de liggande utan de sittande patienterna det största problemet. Alltså, förflyttningen till och från rullstol samt högre i säng. Resultatet blev MiniSlide, som sedan dess har förädlats till en tvådelad MoveMaster i samverkan med en norsk sjukgymnast.

Slide´n Glide underlättar överflyttningen mellan rullstol och badkar eller toalett, när vårdtagaren är naken. AutoSlide är hjälpmedlet när man ska sätta sig till rätta i bilsätet och så vidare. Svensk FoU, från Akademiska sjukhuset i Uppsala till Karolinska sjukhuset i Stockholm, bidrar ofta - direkt och indirekt - till denna fortlöpande förädling.

Japansk hemvård gillar Ross´ idéer

Patientmedverkan är också viktig. När Björn Ross pappa var långvårdspatient och fick liggsår utvecklades vändlakanet TurnSheet. Ja, kärleken till gamla föräldrar kan bevisas med ett vändlakan - hur banalt det än kan låta.

Dock inte för japanska öron. Japan med den högsta medelåldern och flest gamlingar i världen är mycket intresserat av Björn Ross´ idéer när det gäller omsorg. Inte minst i landets hemvård, eftersom de japanska familjerna själva vill ta hand om sina gamlingar.

- Därmed också sagt att Japan och resten av världen vill köpa vår kunskap - eftersom vi har ett försprång inom vården, säger Björn Ross. Att behålla detta försprång är viktigt och vi anser att produktutvecklingen är mer central än själva produktionen. Därför sköts produktionen av utomstående specialister från Sverige till Sydkorea, som kan producera högt värde till bra pris.

Ross Vändplatta Turn Table och olika glidskivor tillverkas t ex av Akriform Plast, ett av grannföretagen i nätverket Sollentuna. På så sätt kan Björn Ross´ engagemang, som präglas av fokuserad
flexibilitet, få utlopp i en global anpassning. Från RoMedics Comfort Qvintett sängar i ”Hemmet för Gamla i Enskededalen”, Sverige, till Tatami-golv och Futon sängkläder i den japanska hemvården.

Detta unika förflyttningssystem kan du mer ingående studera på RoMedics hemsidor http://www.romedic.com och med hjälp av instruktiva videofilmer/CD-ROM. Och nu vill vi gärna ha dina kommentarer till det du just nu har läst om RoMedic. Kan enkla idéer fortfarande uträtta underverk i den tekniskt ytterst avancerade sjukvården?


Imi Markos och Gabriella M Tolsén
Redaktörer i kunskapsnätverket Kreaprenör®