Vattendrottningen i Singapore

Företaget Hyflux startades 1989 med 3 medarbetare. Idag har företaget 600 anställda. Grundare är Olivia Lum, som år 2005 - som första kvinna - utsågs till årets företagare i Singapore. För att få ihop startkapitalet 1989 sålde hon sin bil och sin bostadsrätt.

Olivia Lum föddes i Malaysia 1961. Hon övergavs som nyfödd, men blev tidigt adopterad. Hon växte upp under fattiga förhållanden med en mor som gav henne en kärleksfull uppväxt. Av rektorn i skolan, där hon gick, fick hon rådet att flytta till Singapore.

Med 10 dollar på fickan kom hon 1978 till Singapore. Tyvärr fick hennes adoptivmor aldrig uppleva Olivias framgångar. Olivia arbetade först som kemist på läkemedelsföretaget Glaxo, innan hon 1989 kände sig mogen att starta sitt eget företag. Idag innehar hon flera prestigefyllda uppdrag bl.a. som styrelseledamot i flera ledande företag i Singapore, som ledamot i styrelsen för Singapores Universitet, president  för Singapores Vattenförening samt som ledamot i Singapores "gröna plans" planeringskommitté. 

Hennes företag Hyflux börsnoterades 2001. På 3 år hade värdet på aktien stigit med 1050 % och har idag ett aktievärde på en miljard US-dollar.

Mål att bli självförsörjande på mångmiljardmarknad

Singapore med sin vattenförsörjningspolitik är ett bra exempel på hur ett modernt land agerar i kunskapssamhället. 

Singapore importerar sitt dricksvatten från Malaysia. Regeringen har satt som mål att Singpore ska vara självförsörjande på vatten 2011. Regeringen bidrar med 3,5 miljarer US-dollar till olika vattenrelaterade projekt.

I Singapore finns 10 större företag, som har vatten som affärsidé. Störst av dessa är Hyflux. Alla samarbetar intimt med Kina i olika vattenförsörjnings- och vattenreningsprojekt som berör många miljoner människor. Asiens största avsaltningsanläggning står nu klar i Singapore.

Världsmarknaden för vattenrening beräknas idag till 250 miljarder U-dollar. Och den beräknas 2010 ha stigit till 400 miljarder. Asien är en nyckelmarknad med 60% av jordens befolkning men bara 36% av de tillgängliga vattenresurserna.

Olivia Lum sa i december 2005 i en intervju:

- Vi tittar på Kina och Indien, båda med stora befolkningar och historiskt dålig vattenvård. Nu ligger de i framkant för vattenrening Befolkningen ställer högre krav på rent vatten i takt med att livskvaliteten ökar. Också Mellanöstern är en intressant marknad för vattenavsaltningsanläggningar.

Singaporeföretagen siktar mot att ta 3-5% av den kommande världsmarknaden för vattenrening, en marknad som 2010 alltså beräknas vara 400 miljarder US-dollar.

Ett miniland med globala idéer

Singapore är ett litet land - ca 698 kvkm stort och med en befolkning på 4,4 miljoner. 

2005 besöktes landet av 786.000 turister. Enligt en rapport från Handels- och Industridepartementet var BNP-tillväxen i Q4-2005 7.7% högre jämfört med samma period året tidigare. Industrin ökade med 11,2 % och inom biomedicin 62%. Tillväxten frö elektronikprodukter var dock svag.

Arbetsmarknaden ökar inom alla sektorer, men starkast inom servicenäringen. Exporten ökade med 13%.

"Gröna planen"

2002 drogs riktlinjerna för en 10-årig "grön plan" upp med syftet att bygga en hållbar miljö för framtida generationer. Planen är mycket fokuserad på aktivitetsorienterade mål för att bevara, skydda och utveckla miljön och vattentillgångarna.

Singapores miljöminister Dr Yaacob Ibrahim uttryckte sig så här i ett tal i augusti 2005:

- De senaste 50 åren har världens befolkning ökat mer än 2,5 gånger till 6,4 miljarder. Men behovet av friskt vatten har stgit med 4 gånger till 3,4 triljoner kubikmeter om året. I Asiens jordbruk finns det i särklass största behovet. FN har förutsett att behovet kommer att öka ytterligare och att vattenbristen kommer att överta platsen från oljan som jordens mest strategiska produkt.

JanErik Höglund
Asienreporter Kreaprenör