Anders Åkerman - kunskapsmissionären i Upplevelsesamhället

Anders Åkerman

- Ny kunskap ska intas medan den är färsk! Men se till att den är rätt doserad, det vill säga anpassad efter egna förutsättningar!!”

Det är Anders Åkermans maxim. Därför arrangerar han Sveriges enda och årligen återkommande kompetensmässa, där han bland annat genom cirka 90 kvalitetsseminarier och cirka 80 utställare vill sprida den färskaste och viktigaste kunskapen inom alla områden, som berör individers, företagens och organisationers utveckling på väg in i Upplevelsesamhället.


Och KompetensMässan överträffar varje år föregående års rekordnotering vad gäller antalet kunskaps- och upplevelsehungriga besökare.

- Det är "värstingarna" som har lärt mig att det är farligt att leva på dammig kunskap, avslöjar Anders, 40-talisten och 70-talets kanske skickligaste "Omvändare av värstingar".

Och han betonar:

- Under min tid som lärare insåg jag att de flesta pedagoger och elever bara använder en liten del av sin kapacitet. Framförallt de som inte passar in i det etablerade mönstret och dess godkända kunskapsteorier.

När Anders granskade sina oengagerade “värstingar” på Marieborgsskolan i Farsta upptäckte han hos dem resurser, som åminde om “sportbilar”, när det gällde (häst)krafter. Dessa dynamiska farthållare fick dock av olika anledningar endast köra 5 km i timmen.

I viss mån kände han igen sig själv i dem, eftersom inte heller han fick utlopp för sina udda intentioner under sin skoltid i Bromma, där han växte upp. I stället tvingades han bära pluggskolans tvångströja, som han - i motsats till de lydiga plugghästarna - avskydde. Lärarna på Olofslundsskolan tyckte att han var jobbig med sin livliga fantasi.

Så, medan Anders slet med sina “värstingar” peppade han hela tiden sig själv så här: “Man måste kunna göra något som på ett konstruktivt sätt släpper loss dessa klentrogna individers alla inneboende krafter och talanger”. Och han undrade samtidigt: “Hur många så kallade vanliga människor, som tvingas jobba med 95% av sina resurser outnyttjade ute i arbetslivet?”

Det var då Anders Åkerman mötte en amerikansk ledarskapsguru, som avlossade ett nytt skrämskott: “Ni i Europa och Sverige sväljer allt som USAs omtalade vägvisare levererar inom olika kunskapsområden, men när våra nyheter äntligen når er är de redan 3-4 år gamla hos oss. Och då har vi börjat lansera nya generationer av teorier efter att ha utvärderat och korrigerat de första, som ni fortfarande anser vara ofelbara´...”

Anders reagerade direkt: “Hjälp! Vi satsar tydligen alltid på det som redan är ute. Alltså, inaktuell kunskap i kombination med mossig pedagogik och stelbent socialt arv gör att vi inte kan ta vara på våra obekväma talanger - trots att vi lever i ett rikt land med hög standard och en enorm potential...”

KompetensMässa och mycket mer - inte primärt för att tjäna pengar

Då föddes idén med KompetensMässan, en mötesplats, där Sveriges mest kunskapstörstiga kan erhålla de absolut bästa och färskaste idéerna “just in time”. Så att vi själva får chansen att utvärdera och förädla dem. Samtidigt som motstridiga intressegrupper i god tid kan enas om den mest ändamålsenliga färdriktningen.

KompetensMässan blev verklighet 1990 och Anders Åkerman har sedan följt upp den med 15 registrerade bolag, där han är ensam- eller majoritetsägare: KompetensGruppen AB, KompetensMässan KB, Kompetensklubben, Kompetens Media Förlag AB, PM Card, Bildpoolen KB, PersonalutvecklingsMässan KB, Charlie Papa Bildbyrå AB, FackboksMässan AB, Båt & Skärgård AB, SkärgårdsMässan produktion AB, Skärgårdsradion AB, Kustlinjen, Ängsholmen Rederi, Idétjänst Idéateket EF och Testcenter Sverige.
Dessutom är han minoritetsägare i Bokmässan Göteborg.

Alla dessa bolag hyllar kunskapen, filar på kompetensen och kittlar upplevelsen. För sina banbrytande insatser blev han korad till “Årets entreprenör” 1993.

- Men först nu börjar det nedlagda arbetet ge vinst, säger han. Mycket beroende på att mitt primära mål inte är att enbart tjäna pengar utan att genomdriva idéer, som har vision och mission. Jag vill bara arbeta med projekt, som är meningsfulla och nyttiga. Och jag är övertygad om att det är sådana initiativ, som vinner i längden.

Anders Åkerman syftar även på den årliga FackboksMässan, som han startade för att skapa en motvikt till den uppmärksammade Bokmässan.

Därmed vill han lyfta fram den djupa och jobbgivande fackkunskapen, som annars kommer bort bland alla lättköpta och populära böcker. Därför ger hans Kompetens Media Förlag AB ut aktuella fackböcker, som går på djupet.

För att nu inte tala om hans skötebarn SkärgårdsMässan, som brukar dra över 100 000 till Djurgården. Den vill utmana den vräkiga båtmässan i Älvsjö med genuin och naturnära båt- och skärgårdskultur. SkärgårdsMässans tyngsta guide är därför boken “ Stockholms skärgård från A till Ö”, som Anders Åkerman skrev på och samlade material till under tio år. Han plöjde igenom över 800 publikationer för att komma åt roten av det infekterade problem, som har uppstått mellan tillfälliga båtturister och den permanenta befolkningen på öarna.

Hans insikter att finna bot resulterade i att han startade Skärgårdsradion KB, som kan åstadkomma en bättre harmoni mellan de skilda intressegrupperna. Till harmonin och upplevelsen kan även hans förlag “Båt & Skärgård AB” bidra med tiden.

I Brist på kapital och lämpliga projektledare kör dock båda verksamheterna på sparlåga, men uppskattning har han fått. Ett fint pris för sin kulturgärning. Och han fortsätter att kämpa vidare...

Han driver också företaget Kustlinjen, som försöker öppna och sammanbinda Sveriges magnetiska skärgårdar och hamnar utefter östkusten. För närvarande går båttrafiken nästan uteslutande horisontellt, från större kuststäder till deras närmaste övärld.

- Men denna bidragsberoende båttrafik bromsar, rent av blockerar förädlingen av en turistisk världsattraktion, som enligt mina marknadsundersökningar kunde ge öborna verkliga jobb inom servicenäringen. Och därmed ökad självkänsla!, säger Anders Åkerman.

Anders Åkermans till synes hopplösa kamp för att höja skärgårdens självförsörjningsgrad och status börjar emellertid ge segervittring. Numera kör flera båtlinjer i samarbete med Kustlinjen.

En lovande början - trots att Landstingen och “reguljära” rederier, som erhåller “glesbygdsbidrag”, motarbetar dylika kommersiella satsningar.

En äkta LeoNardist - ökar förståelsen för legitima drömmar

Observera att Anders olika “kunskapsföretag” har både släktskap med och kopplingar till varandra. Han anser att den som sysslar med något väsentligt alltid måste skaffa sig insikter i grannområdena. Annars är det svårt att förstå hur en verksamhet kan fungera tillsammans med andra.

Med andra ord, Anders är en riktig "leonardist".

- Allt vad jag gör handlar om att öka förståelsen för legitima drömmar i ett större sammanhang, säger Anders Åkerman.

Korsbefruktning, vidgat mål och helhetssyn ger också kompetensbegreppet en djupare innebörd. Därför har KompetensMässan nästan bara föreläsare, som breddar utblicken och som även når de svårflörtade beslutsfattarna. Seminarieprogrammet liknar egentligen ett “smörgåsbord”, där varje rätt har högsta kvalitet. Följaktligen ökar kunskapsaptiten medan man plockar från “bordet”... Och många blir nyfikna på specialiteter, som de i vanliga fall inte “konsumerar”.

Självfallet bearbetas målgrupperna både brett och djupt.

Brett: KompetensMässans program skickas ut i en miljon ex till tänkbara och kvalificerade intressenter.

Djupt: KompetensGruppens managementtidskrift PM, som trycks i 30 000 ex och som utförligt presenterar de managementpräglade föredragshållarnas tankar, når landets flesta beslutsfattare. Lägg därtill IT-, Ekonomi- och Kompetensklubben. Det är ett krävande nätverk av olika chefer (cirka 100 st), som en gång i månaden arrangerar vitala diskussionsträffar, som ger mervärde.

Mervärdet gäller även PersonalutvecklingsMässan AB,
som inspirerar företagen till en ständigt pågående kunskapserövring.

För effektiv kunskapsöverföring krävs äkta engagemang

Vikten av kunskapsfördjupning insåg Anders Åkerman i samvaron med sina “värstingar”. När han stärkte deras svaga självkänsla genom att locka dem till att lära sig “blomsterspråket”. Till exempel det latinska namnet på den evigt våraktuella vit-och blåsippan - anemone nemorosa resp anemone hepatica. Med denna oföränderliga klassiska kunskap - ja, sådan finns också! - gjorde sedan “värstingarna” intryck på den naturkära svenska omgivningen.

Plötsligt upptäckte de att de kunde få respekt, att kunskap kunde ge makt. Och efter den erfarenheten vill de bara veta mer. Frivilligt!

Särskilt om det respektgivande vetandet förmedlades av någon, som brydde sig om dem. Helst av en person, som inte körde med piska och morot utan visade äkta engagemang och uppriktig omtanke. Och som vågade ersätta utskällningar med uppmuntran och kramar.

Det har gått bra för de flesta av Anders Åkermans “värstingar”, som en gång hatade både skolan och vuxenvärlden. Självfallet vill de inte bli namngivna idag, men många har gjort uppmärksammade karriärer. Som självständiga och udda individer, vilka enbart bekräftar tesen att “en skola för alla inte är skola för någon”.

Human pedagogik = kvinnlig pedagogik

Anders Åkerman minns gärna sin inspirationskälla och förebild i human pedagogik, som tar hänsyn till olika talanger. Han mötte henne, en liten spröd, men energisk varelse, när han gjorde praktiktjänsten efter Lärarhögskolan. Hennes vinnande metod var en reservationslös beundran (“vad duktig du är!”), positiv uppmuntran (“vilken bra idé, den måste du utveckla!) och mycket beröm (“bra gjort!”). Och hon fick med sig alla!

Det var hennes lärande inställning, som gav Anders Åkerman en ordentlig tankeställare: “Tänk, om man tillämpade hennes metod i alla sammanhang. Inte bara i umgänge med ´värstingarna´ utan också i arbets- och familjelivet!” Det blev delvis orsaken till att han sadlade om och lämnade läraryrket - trots att hans framgångsrika värstingpedagogik var mycket omtalad.

Trygghetsivrarna avrådde honom från entreprenörskapets osäkra tillvaro, men det hjälpte inte.

- Jag tror sällan på vad andra säger förrän jag har prövat och tagit risken, påpekar Anders. Och han följer envist Soldat Svejks paroll "man lär sig av sina misstag när man dricker svavelsyra".

Nu, flera misstag senare, tillhör han landets nyckelpersoner i flera olika branscher. Men tro inte ett ögonblick att han är någon “tuffing” med hårda nypor. Snarare utstrålar han en befriande och ovanlig mjukhet i vår mansdominerade värld.

Följaktligen är han omgiven av idel kvinnor. Både i hemmet och på arbetet. Hemma är det fru Eva, dataexpert, och de vuxna döttrarna Gabriella och Sofia, som han lyssnar på. Och på World Trade Center i Stockholm, där KompetensGruppen har sitt kontor, är det en lång rad driftiga tjejer, som viskar åt honom.

Han är ytterst lyhörd för kvinnliga tankar och synpunkter. Många tycker att han ofta glömmer sin chefsroll, eftersom han gärna avstår från att styra det löpande rutinarbetet.

Anders Åkerman igen:
- Jag tycker att jag har lyckats när jag inte behövs längre. Jag rycker in först när det håller på att bli kris. Egentligen är jag igångsättare och genomförare, men överlåter själva projektdrivandet till andra...

Kunnig slarver med kunskap och kompetens i arvet

Det finns emellertid folk, som uppfattar denna attityd mer negativt och säger att “Anders är slarvig, saknar tålamod, har för många järn i elden och har svårt att hålla koll på allting...”

Naturligtvis avvisar han sådana “anklagelser”. Visserligen medger han att han startar för många projekt och att hans arbetssätt kan ge ett slarvigt intryck ibland, men i själva verket är han en blandning av slarver och pedant - med pedanten som segrare till sist. I realiteten skriver han ner allting, planerar i det tysta och är hängiven samlare av alla möjliga och omöjliga saker.

Anders Åkerman säger:
- Inom tio minuter kan jag plocka fram varje anteckning eller pryl, som min omgivning och mina kunder efterfrågar. Dessa vittnar dock oftast om visionära tankar och idéer, som kläcktes för tidigt...

Vision och mission är han som sagt noga med. Annars bryr han sig inte om betydelselösa vardagsfighter. Han struntar i när han blir omseglad på sjön eller omkörd på motorvägen. Trots detta fick han etiketten “tävlingsmänniska” vid en personlighetstest, vilket förvånar honom.

- Förmodligen gör min kompromisslösa attityd jag enbart tar strid för viktiga saker, till exempel kunskap, kvalitet och kreativitet, säger Anders. Och han påpekar att kreativitet och humor är “gifta” med varandra. Egentligen oskiljaktiga. Men så har han också skrivit boken “Konsten att reta gallfeber”. Han vet nämligen att prestigerädda maktmänniskor blir arga. Själv blir han nästan aldrig arg.

Den kreativa ådran kan han spåra inom familjen ända till 1700-talet. Morfar var uppfinnare, farfar arbetade som kulturredaktör i Västervik och pappa Carl Åkerman, som talar sex språk, var expert på internationell patent- och varumärkesrätt. Det är i viss mån pappans förtjänst att Anders fick ordet kompetens inregistrerat som varumärke och företagsnamn - trots att det ingår i Svenska Akademins ordlista och därmed är hela samhällets egendom.

Det där med kunskap och kompetens finns alltså i arvet. Och antagligen var det arvet som spökade, när Anders svek sitt högtidliga löfte att “aldrig mer gå i skolan” efter 9:an i Bromma. Visserligen har han provat på många olika jobb (mattförsäljare, snickare, expedit på Pressbyrån etc), men till sist kunde han inte motstå kunskapens magnetiska dragkraft. Och via Lärarhögskolan och "värstingvården" har han till slut blivit en av landets främsta kunskapsspridare, som ivrigt bevakar varje kunskapsfält för att kunna rapportera om de snabba förändringarna till sina kunder.

- Betrakta mig som en upptäckare och som sådan blir jag ständigt fascinerad av nya kunskaper. Jag är bäst på att ta vara på nya och nyttiga kunskapsprojekt och att satsa på dem. Helst på sådana som ingen annan vågar offra tid och pengar på, men som visar tecken på vision och mission.

Anders Åkerman är en obotlig kunskapsmissionär. Än så länge har han inte blivit rik på sitt missionerande - för boken Stockholms skärgård från A till Ö fick han till exempel 50 öre i timmen. Men han har berikat sig själv och andra på annat sätt. Vilket han i sina jordnära och prosaiska stunder uttrycker så här:

- I 15 år har jag drivit en lång rad företag utan att missköta dem. Det gäller även mina leverantörer. Och endast två (!) deltagare har hittills varit missnöjda med KompetensMässan - enligt vår senaste enkät, som närmare 8000 besökare besvarade skriftligt.

Som äkta missionär vill han nu omvända de två missnöjda. Det är de missnöjda, som utmanar oss till förändringar och förbättringar, anser Anders Åkerman. Och han hänvisar gång på gång till sin favoritsentens: “Det är aldrig försent att ge upp, vilket hjälper mig att aldrig ge upp!”

De viktigaste “kunder”, som Anders Åkerman samarbetar med i sina kunskapsprojekt är:
SIF, SACO, Företagarna, Företagarforum, Svenskt Näringsliv, Dagens Nyheter, Nordiska Ministerrådet, Akademikerförbundet SSR, STF, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, Öhrlings, IT-kommissionen, Posten Torget, Natur och Kultur och M-Gruppen.

Imi Markos och Gabriella M Tolsén
Redaktörer i kunskapsnätverket Kreaprenör®