Legenden Steve Jobs en äkta kreaprenör

Steve Jobs kombinerade perfekt humaniora med naturvetenskap.
Och tro det eller ej, han bekräftade faktiskt Kreaprenörs existensberättigande!

Ja, Apples nyligen avlidne legend arbetade och skapade precis efter den filosofi, som kreaprenörer förfäktar och lanserar sedan starten 2001, för mer än 10 år sedan. Det bekräftar Walter Isaacson, som har skrivit Jobs biografi. Redan i förordet återger han Steve Jobs´ tyngsta argument, som till sist förändrade världen:

“Det är viktigt att det finns människor som kan stå i skärningspunkten mellan humaniora och naturvetenskap. Och då bestämde jag mig för att det var det jag själv ville göra.”

Det var denna bekännelse som tände Walter Isaacson att åta sig uppdraget att skriva Jobs biografi och han betonar:

“Den kreativitet som kan uppstå när en stark personlighet rymmer en känsla både för humaniora och för naturvetenskap var det ämne som intresserat mig mest i mina biografier över Benjamin Franklin och Albert Einstein, och jag tror att det kommer att vara en nyckel till att skapa innovativa ekonomier under detta århundrade.”

Detta är Kreaprenörs verksamhetsidé i ett nötskal. Vår förebild och inspirationskälla har varit ett nästan tyngre geni än Franklin, Einstein och Jobs. Vi har hela tiden hänvisat till det stora universalgeniet och renässansmänniskan Leonardo da Vinci. Som var både konstnär och uppfinnare i samhällsplaneringens tjänst. En visionär innovatör, som kunde kombinera "hjärta med hjärna", vilket också inspirerat till kreaprenörernas logotype.

Franklin, var i en och samma person boktryckare, vetenskapsman (uppfann åskledaren), politiker och diplomat. För att nu inte tala om Einstein, den moderna fysikens fader, som vurmade för klassisk musik, spelade fiol och kämpade för freden efter fällningen av atombomben över Japan.

“All vår kunskap kommer ur vad vi känner"

För att få fram människor och företag med förmåga att mixa humaniora med naturvetenskap har Kreaprenör tagit fram det unika hjälpmedlet Cross Sensor. Det är ett universalverktyg, som bygger mer på intuitiv perception än på rationell analys.

Om våra företagsledare ägnade sig åt produktutveckling med hjälp av perception, som medvetandegör våra sinnen och genom dem väcker känslor, skulle vi få många Steve Jobs - även i Sverige. Glöm inte Leonardo da Vincis berömda sentens, som Kreaprenör ständigt citerar: “All vår kunskap kommer ur vad vi känner”.

Det låter kanske "flummigt" för vissa, men det var inte "flummigt" för Steve Jobs, som växte sig till kreativ entreprenör just på denna "flummiga" tes och som korsade elektroteknikens barndom, hippie-rörelsen, rockvågen med Bob Dylan som idol och österländskt tänkande i Indien. En tes, vars syntes även Kreaprenör har byggt sin verksamhetsidé på. 

Redan under college-tiden sökte Steve Jobs helheten, trots att han som "nörd" behärskade elektrotekniken utan och innan. Naturligtvis hamnade han som sökare automatiskt i hinduismens helhetstänkande och i österländsk andlighet.

Särskilt zenbuddhismen fångade och formade honom. Och det var inte ett flyktigt och övergående ungdomsintresse utan en bestående inre fördjupning, som sedermera präglade alla hans idéer i elektroniken. Liksom hans studier i kinesisk och japansk kalligrafi, som har gett varje Apple-produkt en speciell och sparsmakad - ja, rent av konstnärlig design. Dessutom ett överlägset stort utbud av typografiska stilar i Mac-datorer, journalisternas och reklamfolkets favoritredskap.

Kosmiskt medvetande
- om att tänka annorlunda

Någa av de första böckerna, som inspirerade Steve Jobs, var Cosmos Consciousness av den kanadensiske psykiatern och mystikern Richard Maurice Bucke och Cutting Through Spiritual Materialism av den tibetanske buddhisten Chögyom Trumgpa.

Märk väl att medvetandets förädling även ingår i Kreaprenörs breda program.

Självfallet åkte Steve Jobs till Indien och tillbringade en lång tid i olika ashram, öppet hinduistiskt kloster, och i en rad byar medan han letade efter den rätta gurun. Och Jobs betonar:

”För mig var hemkomsten till USA en mycket värre kulturkrock än den jag känt när jag kom till Indien. Folk på den indiska landsbygden använder inte intellektet på samma sätt som vi. De litar till sin intuition istället och den är mycket mer utvecklad där än i resten av världen. Intuitionen är väldigt kraftfull - mer kraftfull än intellektet, anser jag, och den har fått stort genomslag i mitt arbete.”

Det västerländska rationella tänkandet, som har grundlagt den västerländska civilisationens framgångar, är okänt i de indiska byarna, påpekar Jobs och fortsätter:

”De har lärt sig något annat i stället, något som på visst sätt är mer värdefullt och på annat sätt mindre värdefullt, kraften i det intuitiva tänkandet och den upplevda visdomen. När jag kom tillbaka efter sju månader ute på den indiska landsbygden såg jag tydligt västvärldens galenskap, samtidigt som jag såg vår förmåga till rationellt tänkande.”

Steve Jobs kunde således kombinera österländsk intuition med västvärldens rationella tänkande. Det gjorde honom annorlunda och därför blev Apples´ slogan ”think different”.

Sinnenas revolution
- nyhet för västvärldens affärsutvecklare

Tack vare hans annorlunda tänkande, som intuitivt öppnade hans sinnen, har han kunnat revolutionera sex olika affärsområden: datorer (Mac), animerad film (iMovie), musik (iPod/iTune), telefoner (iPhon), bärbara pekdatorer (iPad/Mac Book) och digital publicering (QuarkXPress).

Steve Jobs lydde helt enkelt Beda Griffiths råd om att "framgångens nyckel är giftermålet mellan öst och väst". Den engelske benediktermunken, som tillbringade 40 år i sitt öppna indiska kloster, skrev ut detta recept i den uppmärksammade boken ”The Marriage of East and West”.

Att enbart exportera västvärldens rationella tänkande till Asien är ett stort misstag. Det har man bland annat bevisat i Japan. Japaners intuition har för det mesta segrat över västs rationella linje! Och nu händer detsamma i Kina och Indien!!

Imi Markos
Senior Editor Kreaprenör