Trolla med identitet

Möjligheterna att "trolla" med färgtextur och färgeffekter är oändliga om man vill förändra materialets identitet.

Först nu tar identitetsförädlingen fart. Och det är sociopsykologiska krav, "Homo Liberalis-tänkande", som driver den framåt. Trots att nya material är billigare och ändamålsenligare så har de gamla och klassiska materialen större statusvärde. De känns också säkrare och tryggare när man vill ta hänsyn till människan och miljön.

Vi tycker bättre om bomull och silke än om konstfiber. Och i tio fall av tio föredrar bilägarna en instrumentbräda som liknar mjukt skinn och inte kall hårdplast.

Vad gör då biltillverkarna? Jo, de förändrar den billiga plastytans textur (= topografi, yta) bland annat med hjälp av färg. Så att plasten känns mjuk och ombonad. Den upplevs helt enkelt som skinn!

På samma sätt kan man förändra utseendet på en stötfångare, som numera tillverkas av hårdplast för att minska bilens totalvikt och därmed energiförbrukningen. Stötfångaren får självfallet en gummiaktig och matt textur, som gör ett mer stötdämpande intryck.

Skivspelarchassi av plast- eller trämaterial kan naturligtvis få en mer spännande metallik yta. Och metall upplevs som mer högteknologisk och mer förtroendegivande när det gäller dylika produkter.

Men det finns även praktiska orsaker till förändring av ytornas topografi. Ubåtskropparna är numera målade med färg, som skapar delfinhudtextur. På så sätt "simmar" ubåtarna snabbare genom en smörjande effekt och minskad friktion.

Och på trä kan färg fungera som flamskydd. Färgen bildar blåsor som isolerar ytan från flamman och sänker yttemperaturen på träet.

Prosumenter

De som vill kommunicera med "Homo Liberalis" måste ana vilka önskemål och drömmar denna kvävande medborgare har när det gäller textur och andra färgeffekter. De bästa lösningarna sker i samarbete med "Homo Liberalis". Det betyder att morgondagens konsument måste bli en integrerad del av konstruktionsstadiet av produkten = prosumenter.

Men tyvärr börjar många företag fortfarande att tänka på design (färg och form) först när produkten rent teknologiskt är färdig.


Staffan Tolsén
Konstnär och kreaprenör