Sandvik hittar Magiska Tomrum

Sandvik hittade 850 "tomrum" och gjorde dem "magiska" med sina specialstål. Tack vare Sandvik, vars ledning tidigt förstod att teknologin, som framställer stål inte var en del av Industrisamhället utan en del av Människan. Det gör Sandvik nästan immunt mot USA:s tullavgifter. Det svenska stålet biter åter !

Sandvik hittade 850 "tomrum" och gjorde dem "magiska" med sina specialstål. Sandviks ledning förstod nämligen tidigt att teknologin, som framställer stål inte var en del av industrisamhället - utan en del av människan. "People make it possible - the rest is metallurgy". Så sammanfattar Sandvik Steel, en av Sandvik-koncernens tre självständiga enheter, den kundorienterade strategin. Alltså, människor skapar möjligheterna - resten är metallurgi!

Denna strategi gör Sandvik nästan immunt mot USA:s nya tullavgifter. Det svenska stålet biter åter! Det svenska stålet fick nya tänder i samma ögonblick som Sandvik ännu starkare betonade att teknologin inte handlar om verktyg utan om hur människor arbetar, lever, tänker och drömmer.

Det är egentligen en självklar process, eftersom all teknisk utveckling är en förlängning av människan, vilket också innebär en fortlöpande biologisk förändring. De tekniska framstegen förändrar oss! "Vi talar för mycket om vad vi kan göra med hjälp av teknik och för lite om vad tekniken gör med oss", skriver Peter F. Drucker i sin omskrivna managementbok "The new realities". Eller som en annan managementprofet, en gång Macintosh strateg på 1980-talet, Regis McKenna uttrycker samma sak: "Technology is transforming choice, and choice is transformning the marketplace."

Modell-N:s vertikalaxel sammanfattar den moderna, individpräglade människan "norrut" och den relationsorienterade "söderut", samtidigt som den positionerar henne med hjälp av den horisontella axeln. På den horisontella axeln "västerut" beskriver modellen våra fem sinnens minussida (synens, hörselns, luktens och smakens, känselsinnenas resp det sjätte sinnets - hjärnans och det centrala nervsystemets) tillkortakommanden. "Österut" beskrivs på samma sätt våra sinnens förlängningar resp förbättringar.- För oss gäller det att följa och bevaka denna kontinuerliga förändring och försöka fånga HELA (!) MÄNNISKAN med alla hennes sinnen, sade Sandviks ledning när den första stålkrisen klappade på dörren.

Och hör och häpna, i sinnenas ständigt föränderliga spår hittade Sandvik 850 "tomrum", som ropade efter stål, stål, stål. Inte traditionellt bulkstål dock, utan specialstål, som gör "tomrummen magiska" genom att möta människornas olika krav, önskemål och drömmar!

Kirurgnålen

Se och agera! Eftersom 70% av kroppens sinnesceller finns i ögonen penetrerar Sandvik strateger människans syn och de sjukdomar, som drabbar henne. Till exempel näthinneavlossning, vars operation fordrar extremt tunna kirurgnålar - ja, omöjliga att åstadkomma, trodde man förr.

Sandvik-exemplet med "Kirurgnålen" visar hur företaget har arbetat med utgångspunkt från både Hälsa och Hänsyn på vertikalaxeln och har fyllt det "tomrum" som uppstår i förhållande Synsinnets tillkortakommanden, dvs en förbättring av Synen.Inte nu längre. Sandvik förser idag sjukvården med en otroligt tunn, 0,05 nmm, kirurgnål som "kan sy ihop ögats näthinna". Den är hård, böjbar och hållbar på samma gång. Synålen återger synupplevelsen och stärker därmed både patientens och kirurgens identitet.

Här vill vi beskriva att Sandvik-exemplet med "Kirurgnålen" också påverkar såvä patienternas som de opererande läkarnas identitet. Ny teknik möjliggör i detta fall inte bara för synskadade att återfå sin syn utan innebär också att de opererande läkarnas möjligheter växer, vilket påverkar deras identitet när ögonkirurgins status ökar.Detta nya stål som är bas för kirurgnålarna levererar Sandvik f.ö. till Philips elektriska rakapparater. Därmed förverkligar koncernens forskare "hudsinnets skägglösa drömmar", som markerar utseendet med strikt identitet. Observera att även Gillette rakhyvlar har eggar med sitt ursprung i en Sandviksmälta.

Sandvik-stål som ursprungligen tagits fram för att klara precisionen inom ögonkirurgi, visar sig passa utmärkt även för att användas i rakblad för att skydda den känsliga huden.Ja, så korsbefruktar Sandvik sjuk- och skönhetsvårdens "magiska tomrum" med specialstål och bevisar att 1+1 kan bli elva - eller rent av 850 !

Perceptionen

Det är en osannolik matematik, som ger denna klassiska och luggslitna industriverksamhet ett nytt ansikte i ett allt mer upplevelsepräglat samhälle. Eftersom upplevelser är biologiska fenomen avvisar de automatiskt industrivärldens mekaniska analys.

Lätt att förstå varför. Biologiska fenomen skiljer ju sig från summan av sina delar. De är i sig "helheter", vars innebörd inte kan förstås rationellt och begreppsmässigt. De kräver perception, varseblivning, som tar upp sinnesuttrycken i medvetandet.

Det är precis vad Sandvik strateger och forskare gör. När de blir medvetna om vad ögonen, öronen, tungan, näsan och känseln önskar sig kommer de med sina kunskapsladdade lösningar. Specialstål som tilltalar våra sinnen!

HOMO S@PIENS

Denna förädling har påskyndats av den elektroniska revolutionen. Televisionen som känslovärldens fördjupning och datorn som hjärnans förlängning sätter just biologin, HOMO S@PIENS i centrum. Tänk på hur händelser som "Skottet i Saigon" Vietnamkriget och "11:e september" har påverkat och fördjupat våra känslor - tack vare televisionen. Och tänk på hur kirurger i Boston kan operera en patient, som ligger på operationsbordet i Danderyds sjukhus - tack vare förlängningen/överföringen av kunskap via datorn.

På så sätt krossar perception, biologi och bioteknik industrisamhällets mekaniska världssyn. BIOLOGI är basen för Upplevelsesamhället!

Processen har även påskyndat förädlingen av Modell-N (numera CrossSensor). Vår modell kartlägger ännu bättre den frihetssträvande och relationssökande människan, som koordineras med hennes sinnespräglade positioner.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®