Örat leder ögat

Lasse Hjelm


Örat leder ögat - ögat leder handen! Använd sinnena som behandlingsmetod!!!

Det är mottot för FMT-metoden, den funktionsinriktade musikterapin, som Lasse Hjelm grundade på 1970-talet under hans femtonåriga engagemang på Folke Bernadottehemmet, Uppsala (1975-89). Så småningom utvecklade han en individuell behandling, där idag mer än 230 utbildade terapeuter använder sig av ett 30-tal musikaliska koder för att stimulera kroppens naturliga utveckling. På så vis förbättrar eller får de bukt med ett stort antal sjukdomsbilder; från födelseskador (ex CP) till läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och koncentrationsproblem (DAMP).


Genom mötet med eldsjälen Lasse Hjelm på Musikterapiinstitutet i Uppsala, där han sedan 1987 driver den 3-åriga högskolelinjen Funktionsinriktad Musikterapi och genom den praktiska upplevelsen av FMT-metoden, förstår vi det unika med metoden. Något som en teoretisk-intellektuell förklaring lätt "amputerar".

- Den stora och märkbara skillnaden mellan FMT-metodens arbetssätt och andra musikterapier är att FMT-terapeuten "spelar med" personen som behandlas istället för "att spela för". Ordet patient finns inte inom FMT, utan vi använder "adept" som betyder handledd lärjunge. Musiken är alltså inte målet utan medlet för att skapa minnesspår i hjärnan. Och trots att metoden är icke verbal så är det inte ovanligt att exempelvis en adepts outvecklade eller försenade tal får en väldig skjuts framåt under terapins gång.

FMT-metoden är Icke-verbal

FMT-metodens styrka och extra dimension finns även i den omedvetna och lustfyllda leken utan krav på prestation, där adeptens egen aktivitet och initiativ är grunden för den personliga utvecklingen. Adeptens egna rörelser lockas fram av terapeuten i det musikaliska samspelet. Arbetssättet motsätter sig alltså helt det intellektuella lärandet med vuxet "vetandebeteende" och pekpinnar.

Metoden är icke-verbal, vilket innebär att den sker helt utan instruktioner, anvisningar, kommentarer eller verbalt beröm. Det låter märkligt, men Lasse Hjelm hävdar att den egna upplevelsen av att klara av något man tidigare inte gjort, är det viktigaste. Då blir berömmet utifrån överflödigt.

Inte förrän jag själv blir tillfällig adept kan jag börja förstå hur metoden går till.

Jag ber om en förklaring till hur örat leder ögat och undrar vilken musikalisk kod terapeuten kan tänkas använda?

- Jag kan till exempel använda kod två som bygger på terser (intervall mellan första och tredje tonen i en tonskala). Men inte förrän du, adepten ger ifrån dig ett ljud eller slår på trumman framför dig, lägger jag ett ackord som svar. På så sätt spelar du piano via mig.

Terapeuten väntar alltså in dina tillslag (eller annan svarsreaktion om du ännu inte rent fysiologiskt klarar av att slå på ett instrument) på trumma eller cymbal - utan tidsangivelse. Det gör han genom att utelämna exempelvis den tredje tonen i en given melodislinga. För att lättare förstå, tänk på hur musikleken "Så ska det låta" går till. Därefter upprepar terapeuten specialkomponerade melodislingor som utgör grunden för att skapa minnesspår i hjärnan. Inom FMT är det inte rytmen som är grunden till musiken. En påtvingad rytm kan snarare bli ett hinder för någon med funktionshinder.

Kopplingen mellan kroppskontroll och perception

Lasse Hjelm i full aktion under vår intervju.


- När jag utelämnar en given ton i en melodi så blir det ett vakuum för örat. Och det är detta vakuum jag med adeptens hjälp måste förlösa, utan att det för den skull blir till ett tvång. Genom ett "berättande" pianospel anpassar jag mig efter dig och den nivå du befinner dig på.

Låter det flummigt?

- Inte alls, menar Lasse och går vidare: Med hjälp av olika kriterier som vi kollar vid slaginstrumenten, kan vi utläsa alla de varianter av små brister som orsakar problem. Vi kan inte se hjärnan, men vi kan ur varje människas beteende eller rörelser avläsa hur hjärnan fungerar i de viktigaste avseendena.

Kriterierna handlar om balans, kroppskontroll, skillnaden mellan kroppens två olika sidor, kopplingen mellan kroppskontroll och perception, bålrotationens utveckling eller korsrörelser, hand och handledsfunktionen och dessutom analyseras och bedöms adeptens möjlighet och förmåga att tänka logiskt.

Hur kommer man på ett arbetssätt som detta? Måste man inte vara något av en immateriell innovatör och uppfinnare? Lasse Hjelm som jobbat med musik i alla dess former under hela sitt yrkesverksamma liv, nickar och återkallar minnen av hur det hela började.

- Jag har aldrig nöjt mig med svaren jag fått, utan alltid gått vidare med minst ett extra "varför". Efter att ha kommit på FMT-metoden var jag förvånad över att ingen annan gjort det före mig.

Kopplingen mellan kroppskontroll och perception

- När jag utelämnar en given ton i en melodi så blir det ett vakuum för örat. Och det är detta vakuum jag med adeptens hjälp måste förlösa, utan att det för den skull blir till ett tvång. Genom ett "berättande" pianospel anpassar jag mig efter dig och den nivå du befinner dig på. Låter det flummigt?

- Inte alls, menar Lasse och går vidare: Med hjälp av olika kriterier som vi kollar vid slaginstrumenten, kan vi utläsa alla de varianter av små brister som orsakar problem. Vi kan inte se hjärnan, men vi kan ur varje människas beteende eller rörelser avläsa hur hjärnan fungerar i de viktigaste avseendena.

Kriterierna handlar om balans, kroppskontroll, skillnaden mellan kroppens två olika sidor, kopplingen mellan kroppskontroll och perception, bålrotationens utveckling eller korsrörelser, hand och handledsfunktionen och dessutom analyseras och bedöms adeptens möjlighet och förmåga att tänka logiskt.

Hur kommer man på ett arbetssätt som detta? Måste man inte vara något av en immateriell innovatör och uppfinnare? Lasse Hjelm som jobbat med musik i alla dess former under hela sitt yrkesverksamma liv, nickar och återkallar minnen av hur det hela började.

- Jag har aldrig nöjt mig med svaren jag fått, utan alltid gått vidare med minst ett extra "varför". Efter att ha kommit på FMT-metoden var jag förvånad över att ingen annan gjort det före mig.

Amazing Grace slog allt

Vill du veta mer?
Lasse Hjelm
Musikterapiinstitutet i Uppsala
Tel 018-109427
lassehjelm@swipnet.se


FMT-metoden uppstod ur omständigheterna som Lasse Hjelm befann sig i, när han i början av 1970-talet fick i uppdrag att arbeta innanför murarna för Ulleråkers mentalsjukhus. Under den tiden tog den svenska mentalvården det första lilla steget mot en socialisering. Efter att ha arbetat med den nya terapin i grupp under sex år, fick Lasse Hjelm en förfrågan från Folke Bernadottehemmet, om att med musikens hjälp även hitta ett sätt för sjukhusets då så understimulerade CP-barn. Han tackade ja men ställde nu för första gången krav på resurser för att kunna bedriva enskild undervisning.

Det utslagsgivande för mitt arbete med CP-skadade barn kom genom en gravt skadad 12-årig flicka som gjorde enorma framsteg. Från början kunde hon inte ens hålla en trumpinne, än mindre slå på trumma. Men att efter två års samarbete uppleva denna flicka spela c-durskalan fram och tillbaka med sitt pekfinger till tonerna av "Amazing Grace" - det slog allt!

Och sedan dess har Lasse Hjelm vidareutvecklat FMT-metoden till att kunna användas i behandlingen av i princip alla sjukdomsbilder - fysiska som psykiska. I vår öververbala tillvaro har han fortsatt att använda det tysta språket - med musiken till hjälp!

Gabriella M Tolsén
Redaktör & Research Kreaprenör®