Är klätterväggar resultat av Industri- eller Upplevelsesamhället ?

Vem producerar den senaste generationens häftigaste upplevelse - Klätterväggen?

Visste du att det är den franska fabriken Entre Prises, som är världens största tillverkare av klätterväggar? Visste du att klätterväggar hör till den nya generationens stora upplevelser? Bara i Sverige finns i dag närmare 20 000 aktiva utövare.


Med Entre Prises förändringsbara system Profil och Imprint kan väggar byggas om i det oändliga. En klättervägg kan användas under många år och svårighetsgraden går att förändra successivt.

I Sverige är Crux agent för Entre Prises och kan därför erbjuda de absolut bästa klätterväggarna, både vad gäller prestanda och pris. Crux och Entre Prises gör databeräkningar, CAD-ritningar och utformar väggar i samråd med beställaren.

Crux har byggt Sveriges första strukturvägg i Skellefteå (SM-vägg 1992) samt landets största strukturvägg i Norrköping (SM-vägg 1996).

Värt att notera är, att du även kan hyra mobila klätterväggar till personalfesten, kick-off eller andra publikdragande evenemang; enkla som avancerade, små som stora.

Eftersom klättergreppen monteras för varje tillfälle kan de individuellt anpassas efter olika önskemål. (Stora grepp för barn osv.)

Väggens standarmått är: 7,2 m hög och 2,5 m bred.

Nu är frågan: Tillhör Entre Prises den klassiska tillverkningsindustrin i det gamla industrisamhället eller hör fabriken till den nya upplevelseekonomin? Tillhör den IT-sektorn eftersom databeräkningar och CAD-ritningar ingår i produktionen? Eller rent servicesektorn eftersom vissa arrangörer betraktar klätterväggar och dylika attraktioner som servcieerbjudande?

Svar:
Antagligen står Enre Prises med ett ben i alla läger. Ett modernt 4-bent företag, som förvirrar. Särskilt dem som söker enkla svar.

Peter Markos
Redaktör & Research Kreaprenör®