Digitala medierna inspirerar till gemensam satsning

Peter Hagdahl

Nu rivs muren mellan vetenskap och konst, och det är de digitala medierna som har inspirerat till denna gemensamma satsning.

- Processen sker i samband med en 10 poängs kurs på Kungliga Konsthögskolan, säger professor Peter Hagdahl, som är en av initiativtagarna till detta historiska samarbete. Utöver Konsthögskolan i Stockholm deltar även tongivande professorer från Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet och Södertörns Högskola i detta tvärvetenskapliga försöksprojekt på ytterligare ett år.


Kursen inspirerar 20 visionära elever till en digital samlevnad mellan humaniora och teknologi. Nu ska projektet utvärderas. Och resultatet kan bli en permanent forskarutbildning.

Mänskligare innovationer

- Den nya generationens konstnärer har börjat inse att den digitala tekniken öppnar nya och tillgängligare sfärer och att konsten måste överge sin lilla isolerade värld, som hittills har dominerats av traditionella målningar, skulpturer och mekaniska installationer, förklarar Peter Hagdahl. Naturvetenskapen behöver i sin tur förnya sig med konstnärernas humanistiska
kreativitet, som ger framtidens innovationer ett mänskligare ansikte. Det nya upplevelsepräglade samhället kräver det!

Konst genom databitar, som färdas med ljusets hastighet, kan strunta i konstskolornas, museernas och galleriernas begränsande väggar. Och förhoppningsvis även eliminera alla hinder och gränser mellan människa och teknologi.

Peter Hagdahl säger, att vi inte skulle ha någonting emot om människorna ville abonnera på de konstverk och koncept, som vi sänder direkt (on-line) eller via Internet till hemmens konstskärm på väggen. Med 2000-talets teknik möjliggörs denna distributionsform. Vi kan uppleva konst på ett nytt sätt.

- Vi har haft förgrundsfigurerna inom datavetenskap som föreläsare hos oss. Bland annat amerikanen Marvin L. Minsky, en av grundarna till Media Lab, det nyskapande forskningscentret för IT i Boston.

Konst med Artificiell Intelligens

Med sin kunskap inom humanistiska ämnen och artificiell intelligens har Minsky förädlat Media Labs verksamhet. Peter Hagdahl menar att vi inte behöver vänta på morgondagens konst. "Nya Media" är redan här, men behöver vidareutvecklas.

På Kungliga Konsthögskolan finns det även en interaktiv avdelning. Där låter man datorn påverka och påverkas av yttre förlopp, som rörelse, sensorer, detektorer och robotik. Interaktiv skulptur?

- Maria Heimer, en av våra elever, ställde ut en sådan på den senaste konstmässan. Hon hade gjort två F15 flygplan som låg och guppade på varandra. De var jättelika och skulle simulera en sexscen med ljud inmonterade i flygplanskropparna.

- Ytterligare exempel är interaktiva videos med enkla sensorer som kopplas till en berättare. De fungerar som dataspel där betraktaren väljer och avgör händelseförloppet. På så vis blir hon delaktig i konstverket. Flera studenter har även jobbat med artificiell intelligens. Man har skapat en person, som imiterar en fysisk person på en chatline. Sådana program måste
eleverna själva vara med och skapa.

200 miljoner drag!?

Men Peter Hagdahl vill inte skrämma bort någon, för det är ju på den omtalade kursen eleverna har chans att fördjupa sig i det "Nya Media" han så varmt talar om. Var den konstnärliga förkunskapen införskaffats är oväsentlig. Därför vänder sig kursen både till forskarstuderande och redan yrkesverksamma konstnärer.

Vad kan konstens relation med tekniken leda till? Kan vi skapa en superkonstnär i stil med schackdatorn "Deep Blue"? Den som har kapacitet att klara av 200 miljoner möjliga drag per sekund och nyligen slog världsmästaren Garri Kasparov?

-Kursens utvärdering och resultat sker i december och kommer att ligga till grund för våra framtida formuleringar, menar Peter Hagdahl. Så hur långt konst och tekniksamarbetet kommer att gå, lämnar vi åt den eventuella forskarutbildningen på Kungliga Konsthögskolan att ta reda på!

Gabriella M Tolsén
Redaktör och research Kreaprenör®