Arlandastad Logistic Network (ALN) hämtar inspiration från Gnosjö och Emilia Romagna

Arlanda växer så det knakar i kampen om att förbli en ledande internationell flygplats och en viktig faktor för Stockholmsregionens fortsatta tillväxt.

Kreaprenören Per Schött använder både socialt bindemedel och kulturellt klister

Arlandastad håller på att bli ett nytt Gnosjö! Eller rent av ett nytt Emilia Romagna. Dessa två legendariska metropoler för framgångsrika entreprenörer, byggda på berömda sociala nätverk i Småland respektive Norra Italien, har varit förebilder för kreaprenören Per Schött. Genom sitt företag Schött & Partner vidgar han kontinuerligt begreppet entreprenör och just nu håller man på att förvandla Arlandastad till ett logistikcentrum för norra Europa. Ett centrum med global räckvidd!


Det är i samband med sina besök i ovannämnda inspirationskällor (benchmarking), som han förstod att ett svenskt kluster i en storstads skugga har svårt att fungera - utan sociala bindemedel och kulturella klister!

- Särskilt som dagens logistik kräver fortlöpande kompetensutveckling och ett djuptgående lagarbete, deklarerar Per Schött inför Kompetensmässan 2002 seminarium om Kreaprenörskap den 5 november.

Arv som belastar

I en storstad som Stockholm saknar emellertid de potentiella logistikerna naturliga sociala kontakter. Mycket beroende på de långa avstånden mellan hem och arbetsplats. Dessutom har speditörer och transportörer varit tyngda av branschens en gång låga status. Ett arv från "budbärartiden", då kunskap och kompetens inte stod särskilt högt i kurs. I begynnelsen gällde bara starka muskler, pålastning, häst med vagn, avlastning, lagerjobb etc. Vändningen kom med containertrafik och Just-In-Time leveranser.

I dag måste ett kompetent logistikföretag känna till tullrutinerna i Singapore och hur Hongkong-kineser fungerar i Export-Import affärer. För att nu nämna bara två exempel i den globala logistiken, där tre av Arlandastads 40 specialister ser till att Ericssons 3G-produkter kommer på rätt plats i rätt tid till rätt pris. I första hand i Sverige, men också Singapore, Hongkong, Seattle med flera globala knutpunkter finns på schemat, kombinerat med avancerad kunskap inom Cash- och Risk Management, IT-lösningar, internationell juridik, management consulting m m.

- Teoretiska studier i all ära, men de räcker inte, betonar Per Schött. Det krävs också informella mötesplatser och ett utvecklande samhällsklimat, som i Gnosjö och Emilia Romagna, där frikyrkor respektive sångkörer och andra kulturaktiviteter skapar den rätta plattformen för kunskapstörst och samverkan.

Informellt umgänge

Därför var Per Schötts viktigaste uppgift för två år sedan, då Arlandastads omvandling startade, att skapa en stabil grund för informellt umgänge - i ett pionjärområde, där 100 000 m2 tomtmark nu iordningställs för enbart logistikcentret.

Arlandastad Golf

- Numera träffas de 40 medlemsföretagens representanter varje torsdag klockan 11.30 på något trevligt ställe och äter lunch tillsammans. Sedan 15 augusti har vi haft lunchmötena på Norslunda krog (Arlandastad Golf), men efter krogens höststängning väljer vi ha en annan stamlokal, säger Per Schött.

Lunchmötena är idealiska tillfällen att informera sig själv och andra om vad som är på gång. Problem med en bil, kopiatorn som strejkar, att rekrytera en bra lagerföreståndare osv. Observera att utöver logistikföretag ingår bemanningsföretag, byggbolag, skolor, utbildningsföretag, konsulter, banker, finansbolag m fl i nätverket.

Genom informella möten blir det lättare att också inspirera varandra till mer påtaglig kunskaps- och kompetensutveckling. Läs och häpna, ALN - Arlandastad Logistic Network, som bildades år 2000, har redan universitetsutbildning på distans med Växjö Universitet, 20 poäng Business Logistics. År 2001 startade redan Kurs 2.

Ja nu kan transportchefer, som förr var omskolade lagerkillar och lastbilschaufförer, bli professorer i logistik. De kan till och med få en spetsutbildning i Supply Chain Management.

11 september spökar

ALN har prioriterat fyra utvecklingsområden; utbildning, bemanning, infrastruktur och marknadskommunikation. Det låter stelt och officiellt. Men Per Schött ser den nödvändiga kompetenshöjningen ur ett aktuellt globalt perspektiv och då får processen en mer laddad dimension. Han hänvisar bland annat till terrorhändelserna den 11 september förra året i USA.

Dessa har satt sina spår och omstruktureringen av luftfarten går nu med dubbla ljudhastigheten. Kostnaderna skenar och intäkterna per passagerare minskar. Hur hanterar branschen detta? Vad innebär detta för flygbolag, flygplatser och resenärer? Hur tacklar logistiken flygbranschens problem?

Handelshögskolans i Stockholm Executive Education har därför två frukostmöten om Logistics Executives Program nu i höst. För att möta kraven på en föränderlig logistikmarknad har man tagit fram ett särskilt affärsutvecklingsprogram för chefer med logistikansvar. Logistics Executives Program är det enda i sitt slag i Sverige och behandlar den snabba utvecklingen ur ett övergripande helhetsperspektiv.

Det är detta helhetsperspektiv, som fordrar kreaprenörer av Per Schötts format. Och hans nätverk växer hela tiden och blir mer och mer mångsidigt.

Gardering för brott och bedrägeri

Nordea och Internationella Handelskammaren (ICC) har inbjudit medlemmarna i Arlanda Logistics Network till ett heldagsseminarium om Trade Finance. I år har Trade Finance Day flera avsnitt runt brott och bedrägeri vid internationell handel. Bland annat remburshantering; frakthandlingar, godsbeskrivningar, bankdokument och att använda rätt bank. ALN får på så sätt en bra uppdatering när det gäller finansiering av internationell handel.

Och så garderar sig ALN i samverkan med Sigtuna kommun även för framtiden:

* En gymnasieutbildning i IT/logistik på Märstagymnasiet startade hösten 2001.

* Komvux i Sigtuna har ett antal specialkurser i logistik.

* Silf COMPETENCE i Kista har internationella certifieringsprogram i logistik, som tar ett helhetsgrepp över hela värdekedjan, från inköp/upphandling till marknadsföring, leverans och konsumtion. CLSilf-programmet är anpassat till ELA:s krav (European Logistic Association) och likvärdigt med ESLog (European Senior Logistician). Mats Abrahamsson, professor i logistik vid Linköpings Tekniska högskola, är inspektor och examinator.

I dagens verklighet är fem arbetsgrupper i full gång inom Arlandastad Logistic Network med förverkligandet av det uppsatta målet - att bli norra Europas logistikcenter. Här växer företag med kreaprenörsvisioner fram i det tysta - utan massmedias brus. Ett av dessa företag är Transfargo, som har specialiserat sig på det som kallas "Servicelogistik" med extra tonvikt på service, säkerhet och kostnadseffektivitet inom IT/Telekom, medicinska system, test och mät och analytiska instrument samt näraliggande branscher.

Mirakel tar två dagar !

Verksamheten har också kompletterats med något som vi kallar "Demo- och depåservice". Demoservicen är en utlåningsverksamhet, där Transfargo svarar för administration, distribution samt underhåll av data- och medicinsk utrustning till fackpress, mässor, sportevenemang, demon i butiker och sjukvårdsinrättningar etc.

Transfargo arbetar med olika servicegrader. Allt från 4-timmars leveranser till nästa dag, beroende på kundavtal och vad situationen kräver. Utöver officiella öppningstider 08:00-19:00 vardagar så har företaget dygnet runt jour 365 dagar om året. Detta med 1 timmes inställelsetid. Transfargo arbetar skämtsamt under devisen "Det omöjliga klarar vi på nolltid - mirakel kan ta en till två dagar".

Eldsjälen Gunnar Hellman är medveten om att med logistik kan man vinna världskrig. Japan besegrades med logistik i Stilla havet och sydostasiatiska övärlden under andra världskriget. USA:s flotta och flyg försåg de landssatta trupperna med tidernas mest genomtänkta tross. Soldaterna behövde aldrig sakna något. De hade alltid tillgång till vapen, ammunition, specialutrustning, kläder, mat, sjukvårdsartiklar, Coca Cola, choklad och tuggummi. Det var då begreppet logistik föddes. Som styrsinnets optimala förlängning i samverkan med hjärnans logiskt tänkande halva.

I dagens globala handel och kommunikation spelar logistiken en av huvudrollerna.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®

P.S. Mer information hittar Du på Arlandastads hemsida, där det också går att anmäla sig till det logistikseminarium, som faktiskt hålls tidigare samma dag som Keraprenörsseminaret på World Trade Center den 5 november.