Närkontakt av andra graden - ger nytt hopp för svensk verkstadsindustri

Södertörns kreaprenör Tommy Schavon pressar kostnaderna med upp till 25% procent med "tvärfunktionell samverkan" Det är faktiskt "Närkontakt av andra graden" som kan rädda verkstadsjobben kvar i Sverige. Denna närkontakt kan pressa priserna med upp till 25% procent, samtidigt som kärnverksamheten behåller kvalitetskraven över hela produktionslinjen. Närheten till kundens produktionslina har stor betydelse.

- Vilket inte är lika lätt med fjärrproduktion, dvs den i många fall urskiljninslösa outsourcing, som många företag ägnar sig åt idag, hävdar kreaprenören Tommy Schavon, Botkyrka FöretagarCentrum AB. Han är initiativtagare till Verkstad Södertörn, det regionala verkstadsnätet, som både kan utmana och utkonkurrera lågprisländerna i den IT-stödda ekonomiska styrningen av produktionen. Med andra ord, nu kan jobben som flyr Sverige istället stanna i landet!
Tommy Schavon, här till höger på bilden i en debatt på underleverantörsmäsan i Sollentuna i mars 2002, har hittat ett "tomrum" mellan de stora, etablerade märkesproducenterna i Stockholm och deras fjärrstyrda produktion. Och nu håller man på att göra tomrummet "magiskt" genom att knyta upp ett stort antal underleverantörer inom skilda kompetensområden i närmiljön.

DFA-metoden visar vägen

Dessa underleverantörer kan i "tvärfunktionell samverkan" med varandra och i samarbete med beställarens konstruktörer åstadkomma prisvänliga lösningar med hög kvalitet och leveranssäkerhet. Resultatet blir lika bra som med "Närkontakt av första graden", det vill säga märkesproduktion under eget tak, men mycket bättre och säkrare än tillverkning i fjärran platser.

- Det är bara att lägga en förfrågan med "Målpris" direkt till vårt nätverk och vi mobiliserar lokalt den kompetens och de resurser, som uppdraget kräver, säger Tommy Schavon och markerar därmed fördelen med "Närkontakt av andra graden". Regionalt samarbete är praktiskt taget likvärdigt med exklusiv produktion av egna anställda, men ekonomiskt fördelaktigare.

Inte nog med det! Denna "tvärfunktionella samverkan" i närregionen är ett nytt sätt att i virtuell form, förädla produktens alla delar och moment. Det är en mer strukturerad metod att se över en konstruktion. Det betyder att flera ögon och flera hjärnor samtidigt är involverade i processen, inte bara beställarens konstruktör. Och när fler är överens om metodiken går det snabbt att ta fram det rätta underlaget. Glöm inte att Verkstad Södertörn mobiliserar kompetenser från A till Y, från Aluminiumprofilsystem till Ytbehandling. Och mellan dessa finns kompetenser som Cad-teknik, elektrohydralik, styr och reglerteknik med flera.

DFA-möte i Verkstad Södertörn

- Numera följer vi DFA-flödet förklarar Tommy Schavon och syftar då på ett centralt begrepp i processen nämligen Design For Assembly, metod för produkt- och produktionsanalys. Det innebär att kompetenserna samlas i tvärfunktionella grupper med en spridning av branschtillhörighet. På så sätt kan detaljerna poängsättas, elimineras eller omkonstrueras. DFA-metoden ger Verkstad Södertörn avgörande konkurrensfördelar. Nu ser Tommy Schavon till att alla underleverantörsföretag i nätverket sätter sig in i metoden och kan tillämpa den. Ett mycket nära samarbete med IVF (Institutet för Verkstadsteknisk Forskning) ligger bakom denna metodutveckling.

Metoden erövrar resten av Sverige

- Det kräver förstås både vidareutbildning och träning, säger han. Och avslöjar sina visionära planer. Han vill nämligen applicera nätverket Verkstad Södertörn på andra regioner i Sverige. Liknande nätverk har nu startats eller är under bildande i Norrlands inland, Värmland, Bergslagen, Gnosjö och Skåne-Blekinge.

- Glöm inte att vi fortlöpande förstärker vår konkurrenskraft. Bland annat genom samverkan med högskolor, forskning och andra spetskompetenser, förklarar Tommy Schavon. Och han kan hänvisa till sådana samarbetspartners som Kungliga Tekniska Högskolan (Södertälje), IVF, NUTEK och Telia Communications samt De Laval bland medlemsföretagen.

De Laval - Produktutveckling

Med andra ord ett intimare samarbete med De Laval är i vardande. Att erbjuda De Laval totallösningar från idé till produkt är drömmålet. Under träningskursen på Rönninge Kursgård i januari 2002 analyserade de involverade grupperna just produkter från De Laval och utvecklade dem tvärfunktionellt.

Alltså, framtiden ser ljus ut för den regionala DFA-metoden, där egentligen - för att nu använda LeoNardo-språk - många av våra sinnen är inblandade. Detaljer, som kräver både design och funktion ska tilltala synsinnet och förlänga (automatisera) styrsinnet. Och kanske det mest spännande av allt att slutprodukten, som till exempel De Laval är involverade i, hör till Upplevelsesamhället. Dagens förädlade och förfinade mjölkprodukter utkämpar ju en framgångsrik konkurrensstrid med marknadens läskedrycker och snacks, som drar ungdomen till sig.

Verkstäder servar Upplevelsesamhället

Tommy Schavon & Co ska nu även övertyga nätverkens medlemsföretag att se annorlunda på sin roll. Det handlar om att bryta mönster. Verkstadsföretagen på 2000-talet arbetar inte längre för Industrisamhället utan för Upplevelsesamhället.

AB Exaktafjädrar, som är ett av medlemsföretagen i Verkstad Södertörn, bidrar på sitt sätt till upplevelserna som de konsumenter får, som köper Hästens numera världsberömda sängar.

Med denna nya rolltolkning kan de locka nya kunder till sig och få nya order. Företag som Edquists FörnicklingsAB (ytbehandling), B-lackering AB, Aston Carlsson AB (rostfritt) hör indirekt till upplevelsen av färg och textur. För att nu inte tala om AB Exaktafjädrar, som med sin specialitet underlättar konsumenternas komfort - om de nu levererar fjädrar till Hästens sängar.


Om de inte gör det bör de fundera på det.

När verkstadsföretagen i underleverantörsledet har slutprodukten i sikte kan de också lättare bedöma konjunkturernas svängningar. Och samtidigt omstrukturera verksamheten.

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®