Gymnasium som högskola i Botkyrka

Bolennart Johannesson

Dags att sluta grubbla! Speciellt för den som just avslutat ett musikinriktat gymnasieprogram söder om Stockholm och funderar på vad som måste till innan ansökan till Kungliga Musikhögskolan kan skickas in. Botkyrka Musikskolas rektor BoLennart Johannesson har nämligen svaret.

Han har tillsammans med Jan-Gunnar Johansson, rektor för Botkyrka Komvux och Jan-Erik Sahlberg på KMH - Kungliga Musikhögskolan upptäckt ett "tomrum", som de har gjort "magiskt" genom att starta en ettårig musikhögskoleförberedande kurs. Den gör att musikhögskoleaspiranten inte längre måste packa kappsäcken och flytta till någon av landets musikinriktade folkhögskolor. Med andra ord, rektorn fungerar med vårt språkbruk som en äkta "kreaprenör".


Botkyrkas nya utbildningssatsning är en del av kommunens sätt att visa att den numera lägger tyngdpunkten på en mycket mer "upplevelsebaserad verksamhet".

- Den nya kursen kommer att ge dig precis det du behöver för att söka in till KMH. Det är det som är meningen, nu när musikskolan och Komvux inleder samarbete med KMH, säger BoLennart Johannesson.

- Vi har redan i höst smygstartat utbildningen i höst med fyra elever. Inför nästa läsår hoppas vi ha en elevkull på 15, menar Jan-Gunnar Johansson.

Omvandlas till kulturskola

Botkyrka Komvux

Det är tydligt att det nya Upplevelsesamhället, som vi redan är inne i, har börjat slå hål i väggarna mellan de olika kulturella disciplinerna. Och det avspeglar sig speciellt i Botkyrka. Till våren omvandlas musikskolan till en kulturskola. Förhoppningen är just att skotten mellan de olika konstarterna ska bli mindre vattentäta och att musik, dans, teater och konst ska kunna inspirera till korsbefruktning. Även det nya samarbetet mellan musikskolan, Komvux och KMH tror de ska kunna öppna nya oprövade dörrar.

Lite fakta: Botkyrka är en förortskommun med 74 000 invånare ca 2,5 mil söder om Stockholm C. I förortens alltmer utvecklade kulturliv ingår bland annat den mycket aktiva kommunala musikskolan med 1300 elever. Dessutom satsar Botkyrka på den kommunala vuxenutbildningen, Komvux och Kunskapslyftet. Utmärkande är dess gymnasieskola med ett estetiskt musik- och cirkusprogram, som leds av Cirkus Cirkör.

- Botkyrka har en väldigt speciell situation tack vare sin mångkulturella befolkningsstruktur. Många av de nya medborgarna sitter inne med en hög kunskapsnivå inom det konstnärliga området, men saknar ofta behörighet till högskolan.

En del av ambition med den musikhögskoleförberedande utbildningen att nå även dessa människor. På så sätt tror vi att vi kommer att uppnå en märkbar kompetensutveckling, säger Jan-Gunnar Johannesson.

Musikaliska elever

I Botkyrka finns en medveten och långsiktig satsning på upplevelsekultur för ungdomar och utbildning. Kommunen har ett enormt program innehållande bland annat musik, hiphop, cirkus, sport, media, show och dans. Inom många områden finns även starka eldsjälar och en rad näringslivsorganisationer är med och stödjer verksamheter.

Botkyrka Kommuns framtidsslogan "Långt ifrån lagom" rimmar väl med sådana lokala storheter som Latin Kings och Cirkus Cirkör . Dessutom finns här även Riksteatern Grafiskt Centrum, Mediacentret, Södra Stockholms
upplevelsecentrum Heron City, Rotemannen
(ett nordiskt centrum för nycirkus) samt en stor och utvecklad musikskola med en mycket kompetent personal. För att nu bara nämna några grupper och verksamheter!

Det är definitivt ingen tillfällighet att den nya kursen för musikhögskoleförberedande utvecklas i Botkyrka! Här blåser utvecklingsvindarna starkt över kulturgränserna med eldsjälar som BoLennart Johannesson i spetsen.

Gabriella M Tolsén
Redaktör & Research Kreaprenör®