CASA NOVA - mångkulturell musikmetropol för interaktiva medier

Gunilla von Bahr

Två visionärer, som satsar i Leonardos anda!

Gunilla von Bahr, Kungliga Musikhögskolans insiktsfulla rektor, visste vad hon gjorde år 2000. Det var då hon tackade ja till lika insiktsfulle Luis Abascals erbjudande att inleda samarbete med den mångkulturella IT-staden Kista. Abascal var då direktör för Kistas stadsdelsnämnd, numera utvecklingsdirektör för Stockholms stad.


Gunilla von Bahr förstod direkt Luis Abascals vision att med konstens och kulturens hjälp förvandla Kista till ett "nytt Florens". Visserligen svindlade tanken, men Gunilla tvekade inte ett ögonblick.

Luis Abascal

Hon är nämligen övertygad om att musiken är den mest idealiska konst- och kulturformen när man vill integrera människor från 80 länder och 160 språk till det växande IT-samhället. Och vice versa! Och hon bestämde mer eller mindre direkt att flytta ut högskolans planerade filial CASA NOVA till Kista med körledaren och musik- teoretikern Ian Plaude som samordnare och projektledare.

Fullträff

"Det var antagligen ett medvetet val och det kan bli en fullträff", tänkte jag inom mig när jag avslutade intervjun med Ian Plaude i hans Kista-kontor. Genom sin australiensiska bakgrund behärskar "administratören" Ian Plaude IT-folkets statusspråk engelska och genom sin personliga närhet till invandrarkulturen förstår han invandrarnas besvärliga situation. Befattningen i Kista är helt enkelt skräddarsydd för honom.

- Gunilla von Bahr har rätt när det gäller musikens integrerande effekt, säger Ian Plaude efter att ha genomfört ett 60- tal konserter med olika orkestrar under det gångna året i Kista. Och tro inte ett ögonblick att orkestermedlemmarna uteslutande kommer från Musikhögskolan i Stockholm.

- Redan i starten lyckades vi rekrytera fantastiska lokalbegåvningar. Invandrare, som en gång i tiden var hyllade musiker i sina respektive hemländer, men som här i Sverige fick sadla om till pizzabagare, kioskägare, taxiförare och städare. Denna begåvningsreserv har nu hittat ett nytt hem i vår verksamhet.

Grundpelarna

Konserter, som berikar både Kistabornas och IT-folkets liv är bara en av grundpelarna i CASA NOVAs program. Observera att själva CASA NOVA är mycket mer än en programförklaring. Detta NYA HEM ska bli ett riktigt hem, det vill säga en permanent och avancerad skolbyggnad, där undervisning i musik för interaktiva medier ska bedrivas. Och den byggnaden är ännu inte under tak.

Ian Plaude och Gunilla von Bahr

- I CASA NOVA ska vi även bedriva forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och produktion, förklarar Ian Plaude. Glöm inte att musiken i IT-samhället är en "mångfoting". Den är ny teknik, multimedia, ny kommunikationsform, media, integration, identitet, hälsa och upplevelse.

Som upplevelse kan CASA NOVA bli en guldgruva - tack vare Kistas fantastiska kulturmix, som kan alstra en ny typ av folkmusik. Rappen är till exempel en global form av folkmusik. Märk väl att renässansens viktigaste musikaliska bidrag var just madrigal, 1400-talets folkliga toner, som fängslade åhörarna med kärlekens svek, svartsjuka och sorg.

Inspirationskälla

- Musikens verkliga inspirationskälla är inte bara tillfredsställelse och lycka utan även spänning och konflikt, påpekar Ian Plaude. Det är inte de tillfredsställda utan de otillfredsställda som först börjar agera och komponera.

Därmed också sagt att Kista har utmärkt jordmån för musikskapande.

- CASA NOVA ska dock inte ensidigt bejaka musiken, betonar Ian Plaude. Som medborgare i "nya Florens" är både han och Gunilla von Bahr "LeoNardister". Och som sådana propagerar de för lärande genom konsten - utöver musik även för dans, drama, litteratur och måleri.

- Därför håller vi på att introducera ett nytt utvecklingsprogram i Kistas skolor, säger Ian Plaude. Det är LTTA, Learning Through the Arts, som sker i samarbete med The Royal Conservatory of Music i Toronto. Målet är att via de olika konstarterna ge lärare kreativa, praktiska och roliga verktyg för undervisning i kärnämnena. Bland annat i matematik och språk.

En förlängning av detta "art-tänkande" är satsningen på projektet CASA NOVAa Gare de Robe, som drivs i samarbete med Frälsningsarmén i Akalla. Här intas huvudrollen av invandrarkvinnor, som handsyr periodkostymer för försäljning och uthyrning - under ledning av en välkänd expert på 1600-och 1700-talets mode.

Uppmärksammade sömmerskor

Sömmerskornas skicklighet har redan uppmärksammats av det italienska sidenväveriet Rubelli. Och nu ska de sy kläder med Rubellis världsberömda tyger, vars mönster återskapar renässansen.

Musiken i hälsofrämjandets tjänst då? Jo, i Husby gård har ett centrum för musikterapi etablerats.

- Här ska våra musikterapeuter rehabilitera de stressade, utbrända och deprimerade. Både i skolor och näringsliv, säger Ian Plaude och han hoppas att Kista ska visa den rätta vägen in i framtiden, men ändå skynda långsamt... Som på Leonardos tid under renässansen. De som har visioner är ju ändå alltid före sin tid...

Imi Markos
Chefredaktör i kunskapsnätverket Kreaprenör®

P.S. SÖKES - Musikutbildade projektledare

Musikhögskolans elever är eftertraktade av näringslivet och den offentliga sektorn. Och inte enbart för scenen och för skolsalar.

- Musik och musikpedagogik kan användas i många olika sammanhang, som man kanske inte tänker på i första taget, säger Gunilla von Bahr, Kungl. Musikhögskolans rektor i Stockholm. Allt från utveckling av barn och vuxna, till frisk- och sjukvård, till mångfacetterad underhållning.

- Inte nog med det! Musikhögskolans forna elever arbetar numera framgångsrikt som projektledare inom olika sektorer i näringslivet, betonar Ian Plaude, projektledare för CASA NOVA i Kista. Dessutom är de duktiga entreprenörer, som kan förverkliga komplicerade affärsidéer.

Det finns nämligen ett klart samband mellan till exempel att utveckla produkter och produktionssystem och sättet att skapa musik. Ian Plaude:

- Glöm inte att musiker dagligen förvandlar svarta, abstrakta noter på vitt papper till levande musik, mäktiga musikarrangemang, stora uppsättningar som operor, musikaler och filmer. De spelar i ensemble, samarbetar i grupp och skiftar smidigt ledarskap under spelets gång. De är pedagogiskt utbildade så att de kan dela med sig av sina tolkningar och visioner. Dessutom demonstrerar de praktiskt och visar resultat. Följaktligen hanterar de ett PM inomaffärsvärlden, konstruktions- och byggritningar på samma sätt. De är tränade att översätta och genomföra!

Musiker har oanade möjligheter till korsbefruktning, där alla inblandade parter berikar varandra. Och numera har även Musikhögskolan tillgång till forskningsanslag. Vilket ökar möjligheterna att genomföra tvärvetenskapliga projekt. Ja, musiker är kreaprenörer.