Evolution - samarbete och kärlek

Ja, det finns kärlek i evolutionen! Det påstod i varje fall Rolf Erik Solheim (t.v.), en av huvudtalarna, vid Kreaprenörs höstmöte 19 oktober 2012 på Dalarö Hotel Bellevue. Här kommenterar Imi Markos hans föredrag. 

Solheim betonade dock att kärleksdeklarationen egentligen inte är hans åsikt eller övertygelse, utan en sammanfattning av kända och respekterade forskares syn, som har fördjupat sig i evolutionens långa historia - närmare 4,3 miljarder år varav de senaste 1,7 miljarderna är “kulturfärgade”.

Evolutionen, dvs det naturliga urvalet, har nämligen präglats av symbiogenesis, som kan översättas som "skapande i samspel". Det är en av orsakerna till att den komplexa arten Homo Sapiens har överlevt. Och Solheim nämner bl.a. det positiva samspelet med de bakterier, som bland annat agerar i Homo Sapiens eller i vår mage.

Skapande samspel

Det skapande samspelet lanserades av den amerikanska biologen Lynn Margulis (1938-2011), som förädlade Charles Darwins berömda teser. Margulis humaniserar egentligen Darwins brutala teori, som ensidigt hävdar att konkurrensen är evolutionens drivkraft.

- Nej, säger Margulis. Evolutionens motor och primära kraft är samspel (underförstått: kärlek). Och hon betonar hur bakterier och olika mikroorganismer bidragit till att skapa de förutsättningar, som vi behöver för livet, såsom syre.

Solheim spann vidare på Margulis tes för att påvisa skapandet i samspel som evolutionens kraftkälla. I förhoppning att Homo Sapiens som skapelsens krona äntligen ska demonstrera sin visdom. Sapiens, som är latin, betyder nämligen “vis”. Det innebär att i framtiden uppstår ett skapande samspel mellan människans biologiska del och hennes “andliga” del. Samspel mellan kropp och själ, som redan de gamla grekerna hävdade.

Vi håller på att utveckla ett högre medvetande, som väljer utveckling med hållbarhet i fokus. I detta läge nämnde Solheim den ungersk-amerikanska kvantfysikern och filosofen Ervin László, som anser att vårt gammalmodiga tänkande inte håller i en kritisk tid, som nu växer fram.

Emellertid präglades Solheims spännande föredrag mer av det osagda än av det sagda. Föredraget återspeglade perfekt hur den västerländska vetenskapen beskriver evolutionen. Men Solheim berörde aldrig den indiska tolkningen av evolutionen.

“Consciousness does matter”

Det är allmänt känt att hinduismen vet mycket mer om det kosmiska helhetstänkandet än vi i väst. Holismen ligger närmare den indiska själen än den västerländska. Men Solheim nämnde inte den indiske professorn dr Amit Goswami och hans Centrum Quantum Activism, som dels kan ändra oss, dels kan ändra samhället i enlighet med kvantfysikens principer. “Consciousness does matter” (= medvetande är grunden till allt!)

Personligen saknade jag också den kinesiska konfucianismens syn eller kunskap om evolutionen. För att nu inte tala om den japanska zenbuddhismens evolutionstolkning.

Västvärlden framstår i Solheims anförande fortfarande som kunskapens centrum, men det är långtifrån säkert att framtidens evolutionsprocess kommer att dikteras av väst. Just det - dikteras.

Artificiella urval - hot eller möjlighet?

Morgondagens evolution kommer förmodligen inte enbart att präglas av naturliga utan lika mycket av artificiella urval. Glöm inte att människan på ca 300 år har "dikterat fram" flera hundra nya hundraser (från tax till labrador) genom artificiellt, mänskligt urval. Vi har artificiellt odlat fram vackra saker (rosor, orkidéer etc.) och fula monster (nötkreaturen Belgian Blue). Kanske blir det Homo Sapiens' artificiella intelligens (AI) som dikterar villkoren på vår planet.

Än så länge står det 50%-50% mellan väst och öst inom IT. Men det finns fler begåvningar i öst än i väst. Och i den amerikanska IT-industrin vimlar det av indiska och kinesiska programmerare. Och deras mål är att koppla upp varje mänsklig hjärna till det globala nätverket. Kommer framtidens evolution, "skapande samspel" eller "the survival of the fitttest process" att vara ett spel för intelligenta maskiner och/eller människor?

Det kanske bara är en tidsfråga. Inom loppet av 30-40 år riskerar de uppkopplade människohjärnorna att rasera allt som evolutionen har åstadkommit under 4,3 miljarder år. Nanoteknologin är redan långt framme och håller på att åstadkomma häpnadsväckande saker. Och vårt högre medvetande tycks stå handfallet - utan möjlighet att ingripa.

Dalarömötet borde därför fortsätta - så fort som möjligt. Och temat skulle kunna vara "Vart är evolutionen på väg? Efterlys en global helhetssyn!!".

Anser Imi Markos