Adress, telefon & e-post

EBC Kreaprenör                        
Box 55, 137 25 Dalarö (Stockholm)
Tel: 0708 -125 467
E-post: kreaprenor@ebc.se 

Stöd Kreaprenör

Den ideella Föreningen Kreaprenör har sitt säte i Stockholm med org.nr 802432-5790.

Årsavgiften för privatpersoner är 200 kronor.
 Man kan givetvis stödja föreningens verksamhet genom att erlägga frivilliga bidrag därutöver. Föreningen är tacksam för allt stöd vi får.
  
Årsavgift betalas till plusgiro 231666-9. Föreningen är icke momsbelagd.